ELEKTROENERGETIKA
. . . . .

VESTI SRBIJA BALKAN SVET DOGAĐAJI FORUM ANKETA PROJEKTI FIRME FAKULTETI KNJIGE ČASOPISI POSLOVI LINKOVI KONTAKT

TERMOELEKTRANE BOSNA I HERCEGOVINA


 

 

 

TE Gacko
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 1 X 300 MW
Početak rada: 1983
Gorivo: lignit
Boiler : Podoloski
T/G : LMZ, Electrosila, Koncar


Termoelektrana Gacko je blokovskog tipa instalisane snage 300 MW i kao gorivo koristi lignit iz PK "Gračanica". Uključena je u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine preko izgrađene TS Gacko 380/110/35 kV
više informacija

TE Ugljevik
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 1 X 300 MW
Početak rada: 1985
Gorivo: lignit
Boiler : Podoloski
T/G : LMZ, Electrosila, Koncar


Kod izgradnje Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik I", ustanovljena je idejna koncepcija da se na istoj lokaciji grade četiri termoenergetska bloka po 300 MW. Na osnovu 60% istraženosti rudnog ležišta ugljevičkog basena priznate su raspoložive rezerve uglja od 462 mil. tona, što daje sirovinsku osnovu za četiri termoenergetska bloka po 300 MW.
više informacija

TE Kakanj
Elektroprivreda BiH
Generatori: 4 X 32 MW, 2 X 110 MW,
1 X 230 MW CHP
Početak rada: 195-1978
Gorivo: lignit
Boiler : Steinmuller, Tlmace
T/G : Siemens, Jugo, Skoda, Koncar


Termoelektrana «Kakanj» smještena je  na lijevoj obali rijeke Bosne, pet km uzvodno od grada  Kakanja, u srednjobosanskom ugljenom bazenu koji ima značajne geološke rezerve mrkog uglja. Izvršena je rekonstrukcija i modernizacija bloka 5, 110 MW. Završena  je  rekonstrukcija bloka 7, 230 MW i rashladnog sistema blokova 5 i 6, – prelazak sa poluotvorenog na zatvoreni sistem hlađenja.
više informacija


 

   

TE Tuzla
Elektroprivreda BiH
Generatori: 2 X 32 MW, 1 X 100 MW, 2 X 200 MW, 1 X 215 MW CHP
Početak rada: 1964-1978
Boiler : Biro, Barnaul, Rafako
T/G : Brno, Skoda, LMZ, Electrosila, Rafako, Zamech, Dolmel


Termoelektrana «Tuzla» je locirana u centru ugljenog bazena Kreka –Banovići, najvećeg u Bosni i Hercegovini, sa značajnim geološkim rezervama lignita i mrkog uglja, koje omogućavaju pouzdano snabdijevanje ugljem svih postrojenja TE «Tuzla».ealiziran je obiman plan investicija. Među najznačajnim su  sanacija i modernizacija bloka 3, 100 MW i bloka 4, 200 MW. Završena je revitalizacija  bloka 5 kapaciteta 200 MW .
više informacija

 

  Web Analytics