elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


EE SISTEMI ----- SRBIJA--- CRNA GORA--- BOSNA I HERCEGOVINA--- HRVATSKA--- SLOVENIJA--- S.MAKEDONIJA --- MAĐARSKA--- RUMUNIJA--- BUGARSKA--- GRČKA--- ALBANIJA
BOSNA I HERCEGOVINA ------------------ termoelektrane--- hidroelektrane--- vetroelektrane--- prenosni sistem---


TERMOELEKTRANE BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

TE Gacko
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 1 X 300 MW
Početak rada: 1983
Gorivo: lignit
Boiler : Podoloski
T/G : LMZ, Electrosila, Koncar


Termoelektrana Gacko je blokovskog tipa instalisane snage 300 MW i kao gorivo koristi lignit iz PK "Gračanica". Uključena je u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine preko izgrađene TS Gacko 380/110/35 kV

TE Ugljevik
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 1 X 300 MW
Početak rada: 1985
Gorivo: lignit
Boiler : Podoloski
T/G : LMZ, Electrosila, Koncar


Kod izgradnje Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik I", ustanovljena je idejna koncepcija da se na istoj lokaciji grade četiri termoenergetska bloka po 300 MW. Na osnovu 60% istraženosti rudnog ležišta ugljevičkog basena priznate su raspoložive rezerve uglja od 462 mil. tona, što daje sirovinsku osnovu za četiri termoenergetska bloka po 300 MW.

TE Kakanj
Elektroprivreda BiH
Generatori: 4 X 32 MW, 2 X 110 MW,
1 X 230 MW CHP
Početak rada: 195-1978
Gorivo: lignit
Boiler : Steinmuller, Tlmace
T/G : Siemens, Jugo, Skoda, Koncar


Termoelektrana «Kakanj» smještena je  na lijevoj obali rijeke Bosne, pet km uzvodno od grada  Kakanja, u srednjobosanskom ugljenom bazenu koji ima značajne geološke rezerve mrkog uglja. Izvršena je rekonstrukcija i modernizacija bloka 5, 110 MW. Završena  je  rekonstrukcija bloka 7, 230 MW i rashladnog sistema blokova 5 i 6, – prelazak sa poluotvorenog na zatvoreni sistem hlađenja.


 

   

TE Tuzla
Elektroprivreda BiH
Generatori: 2 X 32 MW, 1 X 100 MW, 2 X 200 MW, 1 X 215 MW CHP
Početak rada: 1964-1978
Boiler : Biro, Barnaul, Rafako
T/G : Brno, Skoda, LMZ, Electrosila, Rafako, Zamech, Dolmel


Termoelektrana «Tuzla» je locirana u centru ugljenog bazena Kreka –Banovići, najvećeg u Bosni i Hercegovini, sa značajnim geološkim rezervama lignita i mrkog uglja, koje omogućavaju pouzdano snabdijevanje ugljem svih postrojenja TE «Tuzla».ealiziran je obiman plan investicija. Među najznačajnim su  sanacija i modernizacija bloka 3, 100 MW i bloka 4, 200 MW. Završena je revitalizacija  bloka 5 kapaciteta 200 MW .

 

  Web Analytics