klikom na sliku dobijate uvelicanu kartu sistema

EE SISTEMI   MAKEDONIJA
 SRBIJA


CRNA GORA

BOSNA I
HERCEGOVINA


HRVATSKA

SLOVENIJA

MAKEDONIJA

MAĐARSKA

RUMUNIJA

BUGARSKA

GRČKA

ALBANIJA

 
   


MEPSO
www.mepso.com.mkELEM
www.elem.com.mk


Proizvodni
kapaciteti:

termoelektrane

825MW
hidroelektrane

550MW


ukupno 1375MW

    Web Analytics