elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


EE SISTEMI ----- SRBIJA--- CRNA GORA--- BOSNA I HERCEGOVINA--- HRVATSKA--- SLOVENIJA--- S.MAKEDONIJA --- MAĐARSKA--- RUMUNIJA--- BUGARSKA--- GRČKA--- ALBANIJA
BOSNA I HERCEGOVINA ------------------ termoelektrane--- hidroelektrane--- vetroelektrane--- prenosni sistem---


HIDROELEKTRANE BOSNA I HERCEGOVINA

 

HE Višegrad
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 3 X 105 MW Francis
Početak rada: 1989
T/G : Toshiba, Dongfang, Koncar

HE Višegrad je nakon petnaest godina uspješnog
rada, ispunila i potvrdila sve glavne tehničko-tehnološke
zadatke predviđene projektnim rješenjima.
Raspoloživost postrojenja je na visokom nivou.
Ostvaruje se projektovana snaga i proizvodnja
električne energije. Prosječna godišnja proizvodnja
hidroelektrane iznosi oko 1.010 GWh električne energije.

 

HE Trebinje 1
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 2x54, 1x63 MW Francis
Početak rada: 1968-1975HE Trebinje I je pribranska hidroelektrana koja koristi
vode akumulacionog bazena Bileća. Dva agregata su
puštena u pogon 1968. godine, a treći agregat 1975.
godine, kada je izvršeno i povećanje kote uspora
akumulacije Bileća za 2m, čime se energetska
vrijednost akumulacije povećala za 60 miliona kWh.

HE Trebinje 2
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 1 X 8 MW Kaplan
Početak rada: 1981


Hidroelektrana Trebinje II je locirana neposredno
ispod brane Gorica koja je čvorište raspodjele
voda u sistemu, tj. na ovom objektu je predviđena
optimizacija iskorišćenja raspoloživih voda.
Akumulacija Gorica koristi vode Trebišnjice sa uzvodne
elektrane HE Trebinje I i njene akumulacije Bileća.

Elektrana je priključena na naponsku mrežu
35 kV i ima lokalni karakter

HE Bočac
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
Generatori: 2 X 55 MW
Početak rada: 1981


Na potezu vodotoka rijeke Vrbas od hidroelektrane
„Jajce II“ do Banje Luke prvobitno je bila predviđena
izgradnja visoke brane Banja Luka. Ova brana je
trebala vršiti godišnje izravnavanje protoka u rijeci
Vrbas. Kasnije, uticajem nekih parametara, ova
koncepcija je izmijenjena i umjesto visoke brane
Banja Luka predviđene su tri stepenice sa tri manje
hidroelektrane na istom potezu – HE „Bočac“, HE
„Krupa“ i HE „Banja Luka“. Međutim, do danas je
realizovana samo hidroelektrana „Bočac“ čijom
se akumulacijom vrši sedmično izravnavanje
protoka rijeke Vrbas.

 

HE Jajce I
Elektroprivreda HZ HB
Generatori: 2 X 30 MW Francis
Početak rada: 1957
T/G :
KMW, Koncar

Hidroelektrana Jajce I nalazi se u Srednjobosanskoj
županiji na lijevoj strani rijeke Vrbasa, na cesti
Jajce-Banjaluka. Od grada Jajca udaljena je 7 km.
Hidroelektrana koristi vodu prirodne akumulacije
Velikoga plivskog jezera čija je nadmorska
visina 428 m.n.m.

HE Jajce II
Elektroprivreda HZ HB
Generatori: 3 X 10 MW Kaplan Francis
Početak rada: 1954
T/G : Voith, Litostroj, Koncar

Hidroelektrana Jajce II izgradena je na rijeci Vrbas
u Zupaniji srednjobosanskoj inalazi se 17 km
nizvodno od grada Jajca

 

 

PHE Čapljina
Elektroprivreda HZ HB
Generatori: 2 X 210 MW Francis
Početak rada: 1979
T/G : Riva Calconi, AEG

Crpna HE Čapljina nalazi se u Hercegovačko-
neretvanskoj županiji na donjem toku rijeke
Trebišnjice. Koristi vode vlastitoga slivnog
područja i vode rijeke Trebišnjice kroz
Popovo polje.

HE Rama
Elektroprivreda HZ HB
Generatori: 2 X 80 MW Francis
Početak rada: 1968
T/G : Litostroj, Koncar

Hidroelektrana Rama najveće je postrojenje u sustavu
hidroelektrana na Neretvi. Smještena je u
Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Strojarnica
se nalazi na cesti Jablanica-Rama, a brana i
akumulacija smještene su u neposrednoj blizini
grada Prozor- Rama.

HE Mostar
Elektroprivreda HZ HB
Generatori: 3 X 24 MW Kaplan
Početak rada: 1987
T/G :
Litostroj, Koncar

Hidroelektrana Mostar posljednje je postrojenje u
nizu elektrana izgrađenih na rijeci Neretvi, a smješteno
je 3,73 mi uzvodno od grada Mostara u
Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

HE Peć mlini
Elektroprivreda HZ HB
Generatori: 2 X 15 MW Francis
Početak rada: 2004
T/G : Litostroj, Koncar

Hidroelektrana Pec Mlini nalazi se u
Zapadnohercegovackoj zupaniji u opcini Grude.
Koristi vode rijeke Tihaljine na prirodnoj visinskoj
razlici od 107 metara izmedu Imotsko-grudskoga
polja - Nuga i strojarnice u podnozju brda Petnik
na lokaciji Pec Mlini.

HE Morstarsko blato
Elektroprivreda HZ HB
Generatori:
2 X 30 MW Francis
Početak rada: 2010
T/G : Litostroj, Koncar

Elektrana planirana davne 1920 godine, izgradnja
počela 2006. HE Mostarsko blato koristi vode sliva
rijeke Lištice. HE Mostarsko blato smještena je
jugozapadno od Mostara i energetski će koristiti
prirodnu visinsku razliku od 176 m između
Mostarskog blata i Biško polja.

HE Jablanica
Elektroprivreda BiH
Generatori: 6 X 30 MW Francis
Početak rada: 1947-1958
T/G :
Riva, Litostroj, Koncar

Danas je HE Jablanica jedan od najznačajnijih izvora
električne energije u okviru Elektroprivrede BiH sa
prosječnom godišnjom proizvodnjom od 771 GWh. Posljednjih  godina  pokrenut je projekt njene sveobuhvatne revitalizacije.Revitalizacija je obavljena svih šest agregata i dijelu prateće opreme,  čime je instalisani kapacitet povećan sa 150 MW na 180 MW.   Revitalizacija  je okončana polovinom 2008. godine


 

HE Salakovac
Elektroprivreda BiH
Generatori: 3 X 70 MW Kaplan
Početak rada: 1981
T/G :
Sulzer Escher Wyss, Koncar

Hidroelektrana Salakovac je locirana neposredno
na  izlasku Neretve iz kanjonskog dijela toka u
Bijelo Polje, 17 km uzvodno od grada Mostara.
Postrojenje je pribranskog tipa sa gravitacionom
branom  visine 70m.

HE Grabovica
Elektroprivreda BiH
Generatori:
2 X 57 MW Kaplan
Početak rada: 1982
T/G : Litostroj, Koncar

Hidroelektrana Grabovica je locirana u kanjonskom
dijelu rijeke Neretve  13 km nizvodno od HE Jablanica
sa dva instalisana agregata. Postrojenje je
pribranskog tipa  sa gravitacionom betonskom
branom  visokom 60 m.

 


Web Analytics