elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


EE SISTEMI ----- SRBIJA--- CRNA GORA--- BOSNA I HERCEGOVINA--- HRVATSKA--- SLOVENIJA--- S.MAKEDONIJA --- MAĐARSKA--- RUMUNIJA--- BUGARSKA--- GRČKA--- ALBANIJA
RUMUNIJA ------------- elektrane--- prenosni sistem---RUMUNIJA

TRANSELECTRICA
www.transelectrica.ro
HIDROELECTRICA
www.hidroelectrica.ro
NUCLEARELECTRICA
www.nuclearelectrica.ro

Proizvodni kapaciteti:

termoelektrane 11335MW
hidroelektrane 4030MW
nuklearne 1400MW
vetroelektrane 4000MW
solarne elektrane 1380MW
Web Analytics


klikom na sliku dobijate uveličanu kartu sistema

Transelectrica upravlja sa prenosnim sistemom u Rumuniji koji poseduje:
81 postrojenje:
* 1 750kV postrojenje
* 38 400kV postrojenja
* 42 220kV postrojenja

Dalekovodi su dužine 8843km i nalaze se na naponskim nivoima:
* 3.1km na 750kV
* 4915km na 400kV
* 3875km na 220kV
* 40m na 110kV