klikom na sliku dobijate uvelicanu kartu sistema

EE SISTEMI   HRVATSKA
 SRBIJA


CRNA GORA

BOSNA I
HERCEGOVINA


HRVATSKA

SLOVENIJA

MAKEDONIJA

MAĐARSKA

RUMUNIJA

BUGARSKA

GRČKA

ALBANIJA

 
   

HRVATSKA
elektroprivreda
www.hep.hr

HOPS
www.hops.hr

Proizvodni
kapaciteti:

termoelektrane
1712MW
hidroelektrane
2094MW
ukupno 3806MW
    Web Analytics