klikom na sliku dobijate uvelicanu kartu sistema

EE SISTEMI   SLOVENIJA
 SRBIJA


CRNA GORA

BOSNA I
HERCEGOVINA


HRVATSKA

SLOVENIJA

MAKEDONIJA

MAĐARSKA

RUMUNIJA

BUGARSKA

GRČKA

ALBANIJA

 
   

ELES
www.eles.si

HSE
www.hse.si


Proizvodni
kapaciteti:

termoelektrane
1272MW
hidroelektrane
834MW
nuklearne
353MW

ukupno 2441MW
    Web Analytics