elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


EE SISTEMI ----- SRBIJA--- CRNA GORA--- BOSNA I HERCEGOVINA--- HRVATSKA--- SLOVENIJA--- S.MAKEDONIJA --- MAĐARSKA--- RUMUNIJA--- BUGARSKA--- GRČKA--- ALBANIJA
CRNA GORA ------------- elektrane--- prenosni sistem---CRNA GORA

Crnogorski elektroprenosni sistem
www.cges.me

Elektroprivreda Crne Gore
www.epcg.co.me

Proizvodni kapaciteti:

termoelektrane
220MW
hidroelektrane
649MW

ukupno 869MW

vetroelektrane 118MWWeb Analytics

klikom na sliku dobijate uvelicanu kartu sistema
klikom na sliku otvarate sajt sa više informacija
CGES obavlja djelatnost prenosa električne energije u Crnoj Gori preko prenosne mreže na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou, obavlja funkciju upravljanja sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosne mreže.

CGES raspolaže prenosnom mrežom koju čini preko 1300km dalekovoda (ukupna dužina dalekovoda na teritoriji Crne Gore a koji su vlasništvo i osnovno sredstvo CGES-a je 1305,86km) i 24 trafostanice naponskih nivoa 400kV, 220kV i 110kV. Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3846,5 MVA (sa ukupno 53 transformatorske jedinice).

Prenosnu mrežu sačinjava 45 dalekovoda:
Šest dalekovoda 400 kV ( „Lastva-Podgorica 2“, „Lastva – Trebinje“, „Podgorica 2 – Ribarevine“, „Ribarevine – Peć“, „Ribarevine – Pljevlja 2“ i „Podgorica 2 – Tirana“);
Osam dalekovoda 220 kV (HE „Perućica – Trebinje“, „Podgorica 1 - Perućica“, „Podgorica 1 – Koplik“, „Podgorica1 – Mojkovac“, „Mojkovac – Pljevlja 2“, „Piva - Pljevlja 264“, „Piva - Pljevlja 265“, „Piva - Buk Bijela“;
Trideset devet dalekovoda 110 kV naponskog nivoa od čega su tri dalekovoda dvosistemska (2x110 kV), a četiri su u popogonu pod naponom 35kV;
Dva kabla 110 kV naponskog nivoa („Podgorica 3-Podgorica 5“ i 2 Nikšić-Kličevo“).