klikom na sliku dobijate uvelicanu kartu sistema
ELEKTRANE

EE SISTEMI   CRNA GORA
 SRBIJA


CRNA GORA

BOSNA I
HERCEGOVINA


HRVATSKA

SLOVENIJA

MAKEDONIJA

MAĐARSKA

RUMUNIJA

BUGARSKA

GRČKA

ALBANIJA

 
   


Crnogorski elektroprenosni sistem
www.cges.me

Elektroprivreda Crne Gore
www.epcg.co.me


Proizvodni
kapaciteti:

termoelektrane
220MW
hidroelektrane
649MW


ukupno 869MW

    Web Analytics