elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


EE SISTEMI ----- SRBIJA--- CRNA GORA--- BOSNA I HERCEGOVINA--- HRVATSKA--- SLOVENIJA--- S.MAKEDONIJA --- MAĐARSKA--- RUMUNIJA--- BUGARSKA--- GRČKA--- ALBANIJA
SRBIJA ------------------ termoelektrane--- hidroelektrane--- vetroelektrane--- prenosni sistem---SRBIJA

Elektromreža Srbije
www.ems.rs

Elektroprivreda Srbije
www.eps.rs


Proizvodni kapaciteti:

termoelektrane 5171MW
hidroelektrane 2936MW
termoel.-toplane 336MW

ukupno 8443MW

vetroelektrane 500MWWeb Analytics

klikom na sliku dobijate uvelicanu kartu sistema
klikom na sliku dobijate uveličanu kartu prenosnog sistema


Prenosni sistem u Republici Srbiji čine dalekovodi, kablovi, transformatorske stanice i razvodna postrojenja napona 400 kV, 220 kV i 110 kV, izuzev transformatorskih stanica 110/h kV koje su deo distributivnog sistema.
Na prenosni sistem su sa jedne strane priključeni proizvodni objekti, a sa druge distributivni sistem i objekti kupaca (industrijski kompleksi i elektro-vučna postrojenja železnice). Osim toga, naš prenosni sistem je povezan sa svim prenosnim sistemima u susednim državama.

Dalekovodi EMS AD 31.12.2018.
400 kV Broj dalekovoda 37
Dužina dalekovoda (km) 1.787,69
220 kV Broj dalekovoda 47
Dužina dalekovoda (km) 1.847,69
110 kV Broj dalekovoda 368
Dužina dalekovoda (km) 5.899,40
<110 kV Broj dalekovoda 10
Dužina dalekovoda (km) 230,90
UKUPNO Broj dalekovoda 462
Dužina dalekovoda (km) 9.765,68
UKUPNO SA KiM Broj dalekovoda 512
Dužina dalekovoda (km) 10.817,89


Postrojenja EMS AD  31.12.2018.
400/x kV/kV Broj postrojenja 18
Broj transformatora 29
Instalisana snaga (MVA) 9.450
220/x kV/kV Broj postrojenja 14
Broj transformatora 30
Instalisana snaga (MVA) 5.631,5
110/x kV/kV Broj postrojenja 6
Broj transformatora 14
Instalisana snaga (MVA) 659,5
UKUPNO Broj postrojenja 38
Broj transformatora 73
Instalisana snaga (MVA) 15.741
UKUPNO SA KiM; Broj postrojenja 45
Broj transformatora 85
Instalisana snaga (MVA) 17.324