ELEKTROENERGETIKA
. . . . .

VESTI SRBIJA BALKAN SVET DOGAĐAJI FORUM ANKETA PROJEKTI FIRME FAKULTETI KNJIGE ČASOPISI POSLOVI LINKOVI KONTAKT

PROJEKAT: BUDI STUDENT ELEKTROENERGETIKE

FAKULTETI
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA

VISER BEOGRAD

REČ SA FAKULTETA
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA
VISER BEOGRAD

REČ STUDENATA

REČ ENERGETIČARA

 

Prof. mr. Aleksandra Grujić
Cilj studijskog programa Nove energetske tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija je da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih sistema, električnih mašina, transformatora, električnih pogona, energetske elektronike, električnih instalacija, tehnike visokog napona, novih obnovljivih izvora energije i da se osposobe za kreativan rad i timski rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje.
Pravo upisa, odnosno polaganja prijemnog ispita imaju učenici koji su završili trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu.
Osnovne studije se realizuju u okviru 3 godine (6 semestara). Obim osnovnih studija izražen u ESPB bodovima je 180. U svakoj godini je predviđeno da student ostvari 60 ESPB bodova.
Za sticanje diplome potrebno je položiti 27 predmeta, stručnu praksu i diplomski rad.
Studentima je na osnovnim studijama ponuđeno 34 predmeta.
Studijski program Nove energetske tehnologije poseduje labaratorije za električne motore i transformatore i generatore, elektromotorne pogone i električne instalacije i osvetljenje , a izvode se i laboratorijske vežbe iz Tehnike visokog napona
i Elektrana i razvodnih postrojenja.
U svakoj školskoj godini se vrši organizovanje stručnih ekskurzija. Stručne ekskurzije obuhvataju obilaske elektrana, visokonaponskih postrojenja, proizvodnih pogona i uvek su praćene dobrom atmosferom i lepim utiscima.
U okviru stručnih predmeta prve i druge godine studija organizuje se praktična nastava koja se održava u objektima Elektrodistribucije Beograd i Elektromreža Srbije.
Izvođenje nastave na studijskom programu karakteriše:
-Studijski program odlikuje savremenost, usmerenost ka sticanju upotrebljivih znanja i veština, kao i kompatibilnost sa akreditovanim studijskim programima u Evropi.
- Na realizaciji studijskog programa angažovani su istaknuti stručnjaci za oblasti koje su predmet studija.
- Nastava se odvija u salama, učionicama, laboratorijama sa računarima koji su povezani na brzi internet, specijalizovanim laboratorijama. Škola poseduje biblioteku sa stručnom literaturom i čitaonicu.