ELEKTROENERGETIKA
. . . . .

VESTI SRBIJA BALKAN SVET DOGAĐAJI FORUM ANKETA PROJEKTI FIRME FAKULTETI KNJIGE ČASOPISI POSLOVI LINKOVI KONTAKT

PROJEKAT: BUDI STUDENT ELEKTROENERGETIKE

FAKULTETI
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA

VISER BEOGRAD

REČ SA FAKULTETA
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA
VISER BEOGRAD

REČ STUDENATA

REČ ENERGETIČARA

 

Prof. dr. Nebojša Mitrović
EE - Zašto je dobro studirati energetiku?

Šta studirati nakon završetka srednje škole je osnovno pitanje koje se sami sebi postavljaju mladi koji žele da nastave svoj obrazovanje. Odgovor nije ni malo jednostavan i zavisi od mnogo faktora. Najčešća pitanja su: da li ću uspeti da završim studije, koja znanja dobijam u toku studija, da li je to znanje aktuelno, koje su perspektive, mogućnosti zapošljavanja itd. Prirodno je da svaki mladi čovek sam sebi postavlja ovakva pitanja te je i odluka o izboru svoje buduće profesije jako teška i neizvesna. Jedno je sigurno, da sve što je u vezi sa energijom jeste aktuelno a samim tim i perspektivno. Značaj energije u bilo kom obliku jeste i biće od velike važnosti za razvoj čitavog društva nevezano za vremenski period u kome živimo. Odgovor na sva postavljena pitanja daje energetika (čitaj elektroenergetika) koja neminovno omogućuje širinu, kreativnost i slobodu u radu, pružajući vam ogromne mogućnosti ali i obaveze.

EE -Šta je to što preporučuje Vaš fakultet za studiranje energetike?

Na Elektronskom fakultetu u Nišu postoji akreditovan studijski program pod nazivim Elektrotehnika i računarstvo. Jedan od modula koji se izučava u okviru ovog studijskog pregrama jeste Elektroenergetika. Nakon završene prve godine studija koja je zajednička za sve module, student bira jedan od modula odnosno usmerenja za koje želi da se specijalizuje. Za modul Elektroenergetika karakteristično je to što student kroz izborne predmete bira uže stručne oblasti koje želi da izučava i za koje ima afiniteta. Dve linije usmerenja se mogu prepoznati i to: električne mreže i postrojenja i električne mašine i pogoni . Obavezni predmeti su ti koji će pružiti sva neophodna znanja koja treba da ima inženjer elektroenergetike. Ispravnost primenjenog koncepta studija potvđuje interesovanje i broj upisanih studenata elektroenergetike koji su danas najbrojniji na Elektronskom fakultetu. O nastavnom procesu se brine Katedra za energetiku. Profesionalni odnos prema poslu profesora i asistenata sa ove katedre su svakako doprineli popularizaciji ove oblasti na Elektronskom fakultetu. Multidisciplinarnost savremene energetike koja se ogleda kroz prožimanje nastavnih sadržaja sa sistemima automatskog upravljanja, energetske elektronike i računarske tehnike je još nešto što ide u prilog našim studentima.

EE-Koliko su praktični problemi zastupljeni u toku studiranja na energetici?

Sa ponosom mogu da kažem da studinti stiču praktično primenljiva znanja iz energetike. Laboratorijske vežbe iz: merenja u elektroenergetici, električnih mašina, elektroenergetskih postrojenja, tehnike zaštite, elektromotornih pogona, električnih instalacija pružaju dobru osnovu za rešavanje praktičnih problema koje očekuju buduće mlade inženjere energetike. Naravno da uvek može više i bolje ali to je cilj koji uvek pred nama i kome težimo da bi što bolje i efikasnije edukovali naše studente.

EE - Da li je teško završiti energetiku?

Definitvno, nije teško završiti energetiku. Ponovljam, Energetika omogućuje širinu, kreativnost i slobodu u radu, pružajući vam ogromne mogućnosti ali i obaveze. Ne smemo se plašiti obaveza ako ih blagovremeno izvršavamo. Dakle, redovno obavljanje predviđenih aktivnosti sa velikom izvesnošću dovodi do uspeha na obostrano zadovoljstvo studenata i profesora, što je i zajednički cilj.

EE - Kakva je perspektiva kolega koje završe energetiku?

Područje rada za koje se osposobljavaju inženjeri koji se obrazuju po ovom studijskom programu obuhvata:
- projektovanje, održavanje i ispitivanje električnih instalacija svih nivoa složenosti (instalacije u zgradama i industrijskim pogonima);
- planiranje, projektovanje, realizacija, održavanje i eksploatacija prenosnih i distributivnih mreža, rasklopnih postrojenja, gradskih transformatorskih stanica, distributivnih nadzemnih i kablovskih mreža;
- projektovanje i održavanje elektromotornih pogona i postrojenja, regulisanih pogona, električnih mašina, energetskih poluprovodničkih pretvarača, električnih sklopnih aparata.
Inženjeri elektroenergetike imaju široke mogućnosti izbora polja svog rada. Trend i perspektiva razvoja ove oblasti u svetu i kod nas omogućavaju ovim inženjerima zaposlenje, kao i izbor oblasti rada prema sklonostima i željama. Prateći svetske trendove naši inženjeri su sposobni za timski, ali i samostalni rad kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Prezentacija Energetika EF Niš