ELEKTROENERGETIKA
. . . . .

VESTI SRBIJA BALKAN SVET DOGAĐAJI FORUM ANKETA PROJEKTI FIRME FAKULTETI KNJIGE ČASOPISI POSLOVI LINKOVI KONTAKT

PROJEKAT: BUDI STUDENT ELEKTROENERGETIKE

FAKULTETI
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA
VISER BEOGRAD

REČ SA FAKULTETA
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA
VISER BEOGRAD

REČ STUDENATA

REČ ENERGETIČARA

 
Adresa:
V.Stepe 283, Beograd
Telefon: 011/2471-099
Website: www.viser.edu.rs

...
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija je državna škola programski orijentisana ka izučavanju oblasti koje predstavljaju najsavremenije tehničke discipline. Zahvaljujući atraktivnosti programa i intenzivnom radu zaposlenih postignuto je da se ova institucija visoko pozicionira u oblasti visokog školstva.

Energetika je jedan od dva osnivačka smera na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu (formiran 1987. godine) i spada u fundamentalne oblasti savremene tehnike. Čuvajući jezgro struke, a uvažavajući činjenicu da je energetika sve više multidisciplinarna oblast, došlo se do efikasnog studijskog programa Nove energetske tehnologije. Uvođenjem novih stručnih predmeta, kao i osavremenjivanjem programa postojećih predmeta postignuto je bolje pokrivanje aktuelnih sadržaja u vezi novih energetskih tehnologija: primena obnovljivih izvora energije, male elektrane, energetska efikasnost, ekologija u energetici, energetska sigurnost.

Studijski program Nove energetske tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima za cilj da oformi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Korisni linkovi: Smer:Nove energetske tehnologije --- Forum VISER-a