ELEKTROENERGETIKA
. . . . .

VESTI SRBIJA BALKAN SVET DOGAĐAJI FORUM ANKETA PROJEKTI FIRME FAKULTETI KNJIGE ČASOPISI POSLOVI LINKOVI KONTAKT

PROJEKAT: BUDI STUDENT ELEKTROENERGETIKE

FAKULTETI
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA

VISER BEOGRAD

REČ SA FAKULTETA
ETF BEOGRAD
FTN NOVI SAD
EF NIŠ
FTN ČAČAK
FTN K.MITROVICA
VISER BEOGRAD

REČ STUDENATA

REČ ENERGETIČARA

 

Prof. dr. Dragan Popović i Prof. dr. Duško Bekut:
Savremeni inženjer elektroenergetskih sistema je danas:
1. ekspert za EES
2. ekspert za softver
3. apsolutno deficitaran i potreban kadar
Katedra za Elektroenergetiku nudi:
1. Novi nastavni plan i mentorski rad, rad sa najsavremenijim tehnologijama
2. Stipendiranje i praksa u inostranstvu
3. Zaposljavanje u trenutno najperspektivnijoj kompaniji u Srbiji
4. Saradnja sa univerzitetima u inostranstvu ( MIT, CMU u USA)
5. Rad na medjunarodnim projektima

dr. Darko Marčetić i dr. Djura Oros :

Elektroenergetika je oblast koja se danas u vreme energetske krize naglo razvija. U ovu oblast se intenzivno investira a tržištu rada je neophodan stručan i kvalitetan kadar. Globalno tržište ali i društvo u celini pred elektroenergetiku postavlja sve oštrije zahteve po pitanju kvaliteta isporuke, ali i načina korišćenja isporučene električne energije. Ključ daljeg razvija oblasti je u optimalnom upravljanju energijom, za koje je neophodan novi pametan software na nivou EES , ali jednako važno i novi software i hardware za upravljanje prenosom energije upotrebom energetskih pretvarača. Danas je potreban potpuno novi pristup upravljanju obnovljivim ali i konvencionalnim izvorima električne energije, ali i mnogo kvalitetniji način korišćenja električne energije. Elektroenergetika dakle u potpunosti menja karakter, postaje multidisciplinarna i prihvata sve moderne tehnologije koje joj mogu pomoći u ostvarenju cilja.

Katedra za Energetsku elektroniku i pretvarače na FTN Novi Sad je odavno prepoznala trend modernizacije elektroenergetike i tržištu rada nudi odgovarajući kadar. Studentima smera Elektroenergetika-Energetska elektronika i elektične mašine se pored bazičnih znanja elektroenergetike (osnove elektroenergetike, električne mašine, energetska elektronika, razvodna postrojenja, kvalitet električne energije, električne instalacije), nudi za elektroenergetiku danas potrebna znanja iz oblasti upravljanja (Matlab, LabView, laboratorijski prototipi), oblasti digitalne elektronike (upravljanje pretvaračima energije pomoću PC ali i samostalnih PLC, mikroprocesora i DSP), oblasti komunikacija (osnovni principi prenosa informacija u elektroenergetici, protokoli tipa PROFIBUS, Ethernet, Internet ..), oblasti merenja kvaliteta električne energije, itd. Na katedri je prepoznata i potreba za praktičnim znanjima studenata elektroenergetike i osnovano je pet modernih laboratorija sa najsavremenijom opremom : laboratorije za energetsku elektroniku, ispitivanje električnih mašina, primenu mikroprocesora, obnovljive i distribuirane izvore električne energije i kvalitet električne energije.

Po našem mišljenju samo elektroenergetičar koji razume ostale oblasti elektrotehnike ima šanse da se samostalno plasira na tržištu rada, kako u našoj zemlji tako i u svetu. Sa jedne strane, u Srbiji se danas na tržištu rada otvara veliki broj malih kompanija, koje od malog broja inžinjera kojima raspolaže traže pokrivanje velikog broja oblasti. Što se tiče velikih kompanija, kako u zemlji tako i u svetu, prednost naših studenta elektroenergetike je upravo u tome što nisu specijalizovani samo za jednu oblast nego su osposobljeni da rešavaju probleme sa svih aspekata i zato brzo postaju glavni inžinjeri ili menadžeri i uspešno napreduju u kompaniji.