elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
Sajt EE postoji od 10.11.2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

KNJIGE DOMAĆIH AUTORA

M . Savić - VISOKONAPONSKA RASKLOPNA OPREMA

M . Savić, Z.Stojković - TEHNIKA VISOKOG NAPONA

M . Đurić - RELEJNA ZAŠTITA

M . Đurić - ELEKTRANE

M . Đurić - OSNOVI PROJEKTOVANJA VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA

I. Škokljev - PLANIRANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

I. Škokljev - TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

M.Matijević, G.Jakupović, J.Car-
RAČUNARSKI PODRŽANO MERENJE I UPRAVLJANJE


A. Stošić - PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

M. Mišković - ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJE

R. Radetić - PREKIDAČKA NAPAJANJA

D. Stojanović - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Rašajski, Dotlić - Mali elektroenergetski priručnik

Vićović, Hadžić -Električne instalacije niskog napona

Vićović, Hadžić -Zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja

M.Savić - Visokonaponski rasklopni aparati

S. Vukosavić - Digitalno upravljanje električnim pogonima

M. Kostić - Teorija i praksa projektovanja el. instalacija, drugo prošireno izdanje

B. Dokić - Energetska elektronika - pretvarači i regulatori

M. Nedeljković - Mrežom vođeni pretvarači

M. Ćalović, A.Sarić - Osnovi analize elektroenergetskih sistema

V. Mijailović, J. Nahman - Razvodna postrojenja

M. Jovanović, Z. Radaković - Specijalne električne instalacije

N.Rajaković - Analiza elektroenergetskih sistema I

N.Rajaković - Analiza elektroenergetskih sistema II

N.Rajaković, D. Tasić- Distributivne i industrijske mreže

V. Vučković - Električni pogoni

V. Mijailović, J. Nahman - Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja

V. Mijailović, J. Nahman - Pouzdanost sistema za distribuciju električne energije

J. Krstović, R.Radosavljević - Projektovanje distributivnih transformatora

Z. Lazarević, L. Pavlović - Asinhroni motori u protiveksplozivnoj zaštiti - povećana bezbednost

T. Bojković, D. Perić, M.Tanasković - Distribucija električne energije

S. Vukosavić - Električne mašine

M. Radaković - VETROENERGETIKA

N. Đajić - ENERGIJA ZA ODRŽIVI SVET

M.Soleša, Nenad Đajić, Lj. Parađanin - Proizvodnja i korišćenje geotermalne energije

J. Baruhović, I. Vuković - Priručnik za racionalno
korišćenje električne energije u domaćinstvu

R. Ciconkov - Energija kako zaštedeti

S. Đukanović - Obnovljivi izvori energije - ekonomska ocena

M. Radaković - Obnovljivi izvori energije 1

M. Radaković - Obnovljivi izvori energije i njihova ekonomska ocena

R. Mijatović -Normativi i standardi rada u građevinarstvu ELEKTROINSTALACIJE

Ž. Vasić - Upravljanje promenama na projektima u elektroprivredi

grupa autora, Vesterman - Vestermanov elektrotehnički priručnik

Z. Milovanović - Ispitivanje i puštanje u rad elektroopreme

V. Levi - Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema pomoću računara

R. Radetić - Automatska regulacija u radu sa tiristorskim pretvaračima

R. Radetić - Prekidačka napajanja

R. Radetić - Tiristorski pretvarači

S. Plazinić - Priručnik za postavljanje malih vetrogeneratora

Glavonjić M., Erić M. - Priručnik za ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija - Inženjersko tehnički priručnik

M. Đurić, V. Ilić - Visokonaponska razvodna postrojenja

M. Đurić - Elementi elektroenergetskog sistema

M. Đurić, Z. Radojević, Ž. Đurišić, V. Terzija - Algoritmi za digitalne zaštite elektroenergetskog sistema

R. Ciconkov - Energija - Kako zaštedeti

D. Popović, M. Stojković - NAPONSKO-REAKTIVNA STANJA PRENOSNIH MREŽA

S. Filipović, G. Tanić - Značaj trzišta i cena

KNJIGE STRANIH AUTORA

Web Analytics