KORISTIMO RACIONALNO
ELEKTRIČNU ENERGIJU

Električnu energiju moramo koristiti racionalno da bi naš račun bio manji,
da bi je bilo za sve, da sačuvamo izvore energije za potomstvo i
da bi sačuvali životnu sredinu.

Očuvanje energije je od suštinske važnosti, jer prekomernim, nesmotrenim
korišćenjem uništavamo prirodna bogatstva koja se troše da bi se ta energija
dobila, preradila i transportovala do nas.


Na ovom mestu možete pronaći korisne savete za racionalno korišćenje
energije. Pročitajte ih i saznajte brojne jednostavne, često besplatne ili vrlo
jeftine načine na koje ćete ostvariti najveće energetske i novčane uštede.
Takođe ćete saznati kako se proizvodi i prenosi električna energija do
potrošača i kakav je uticaj proizvodnje električne energije na ekologiju.


Saveti

Kako se proizvodi električna energija


Ekologija