Kraj 19. veka označava i početak elektrifikacije u Srbiji. Pre više od jednog veka upaljena je u Beogradskoj varoši prva električna sijalica koja je bila postavljena na uglu ulica Kolarčeve i Makedonske. Bilo je to 23. septembra 1893. godine, ili 06. oktobra po novom kalendaru. Tako se jedna mala varoš, sa oko 55 hiljada stanovnika, i pored skromnih materijalnih mogućnosti, zahvaljujući dalekovidosti gradske uprave, birajući između električnog i gasnog osvetljenja, opredelila za najsavremenije dostignuće.

"Da elektrika pored 'leba i vode, postane svakodnevna potreba i to, kako za varošanina, tako i za najsiromašnijeg seljaka našeg'', kako je govorio predsednik Nadzorne komisije za osvetljenje Beograda, profesor Đorde Stanojević (1858-1921).

Beograd je tako pre većine drugih evropskih prestonica, a i prestonica sveta, dobio električno osvetljenje. Do tada je Beograd bio osvetljen fenjerima sa tečnim gasom. Na Dorćolu je 1893. godine, izgradjena i prva električna centrala koja je snabdevala tramvaj i javno osvetljenje sa 600 ''parnih konjskih snaga'', tj. 447,6 kW.

Prva industrijska hidrocentrala u Srbiji puštena je u pogon na Ilindan 1900. godine, na reci Đetinji, kod Užica. To je prva električna centrala podignuta po Teslinim principima polifaznih struja u Evropi i druga u svetu, svega četiri godine posle puštanja u rad hidroelektrane na Nijagari u Americi. Hroničari zapisaše da su se u Užicu jedni tome radovali, a da su drugi u čitav poduhvat sumnjali. "Po varoši se poče govoriti kako je ta rabota postavljena na pogrešnoj osnovi i ko je još dosad video da od vode postane vatra i da preko žice kroz tavan prođe vatra u sobu, a da ne zapali kuću", pisao je jedan savremenik. Inače, u centralu na Đetinji instalirane su tri mašine firme Siemens & Halske, koje su tada dopremljene iz Beča i čija je ukupna instalisana snaga 364 kW. Povodom proslave stogodišnjice od njene izgradnje, stara centrala je potpuno obnovljena i na Ilindan 2000. godine opet osposobljena za rad. Dve stare Siemens & Halske mašine i danas proizvode struju u centrali na Đetinji, a u planu je da se osposobi i treća.