elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

24 Jan 2023 - ekapija - EPS korak bliže rekonstrukciji svih 10 agregata u HE Đerdap 2

Elektroprivreda Srbije korak je bliže dugoočekivanom remontu svih deset agregata u HE Đerdap 2.

Podsetićemo da je 2017. godine najavljeno da će u naredih 10 godina izvršiti remont svih agregata, a u pripremi ove rekonstrukcije sada podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije, modernizacije, povećanja snage i stepena korisnosti proizvodnih agregata HE Đerdap 2.

Kako se navodi u pomenutom zahtevu HE Đerdap 2 je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu i kao i prethodna i ova HE je kompleksan, višenamenski hidrotehnički objekat, koji se sastoji od dve elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane i dve brodske prevodnice, pri čemu i srpskoj i rumunskoj strani pripada po jedan od pomenutih objekata.

Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela, tako da svaka strana nesmetano
održava i eksploatiše svoj deo sistema. U osnovnu i dodatnu elektranu ugrađeno je 10 horizontalnih cevnih agregata.
Srpski deo hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap 2 smešten je na glavnom toku Dunava između ostrva Mare i srpske obale i sastoji se od:

- hidroelektrane sa 8 agregata instalisane snage svaka po 27 MW,
- prelivne brane,
- nasute brane,
- jednostepene brodske prevodnice i
- dodatne hidroelektrane sa 2 agregata instalisane snage obe po 27 MW.

HE Đerdap 2 ima značaj udeo u proizvodnji električne energije u Srbiji, sa ukupnom instalisanom snagom od 270 MW i sa svojom godišnjom proizvodnjom predstavlja značajan kapacitet EPS-a.

Hidroelektrana Đerdap 2 ima osam agregata u osnovnoj elektrani uz dva dodatna agregata u dodatoj elektrani, pri čemu su: četiri agregata proizvedena 1984. godine, a puštena u eksploataciju 1985. godine - proizvođač Elektrosila iz Sankt Petersburga, dva agregata su proizvedena 1985. godine, a dva 1986. godine, a pušteni su u eksploataciju godinu dana kasnije (1986., odnosno 1987. godine) - proizvođač Rade Končar iz Zagreba. Preostala dva agregata na pomoćnom objektu su proizvedeni 1997. i 1999. godine - proizvođač UCM Resica iz Rumunije.

- S obzirom na navedeno, neophodno je izvršiti remont i modernizaciju agregata. Stim u vezi je između srpskog i rumunskog investitora potpisan Ugovor o kapitalnom remontu, modernizaciji i povećanju instalisane snage hidroagregata Hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap 2 u septembru 2005. godine, pri čemu je predviđeno da svaka strana nezavisno od druge obezbedi izradu tehničke dokumentacije i pristupi izradi projekta revitalizacije - ističe se u predočenom zahtevu.

Rumunski investitor je, zbog problema koje je imao u održavanju usled nižeg kvaliteta izrade prvobitno ugrađene opreme, već izvršio revitalizaciju sedam agregata i stekao prednost sa gledišta fleksibilnosti eksploatacije, jer sada ima agregate veće snage i boljeg stepena iskorišćenja pri pojedinim padovima.

U skladu sa planom EPS je izvršio izradu projektne dokumentacije koja obuhvata idejno rešenje, studiju opravdanosti sa idejnim projektom i tenderske dokumentacije.

Idejnim projektom rekonstrukcije predviđena je rekonstrukcija, sanacija i adaptacija:

- Rekonstrukcija: turbine uz povećanje snage, sistema turbinske regulacije, sistema za hlađenje statora i rotora generatora, sistema podmazivanja, sistema tehničke vode i dr.;
- Adaptacija sistema pobude generatora;
- Zamena: šinskih veza generatora, 6,3 kV razvoda bloka, blok transformatora, 6,3 kV razvodnog postrojenja na osnovnoj elektrani, 0,4 kV razvoda agregata, izvora i razvoda jednosmernog napona, izvora i razvoda besprekidnog napajanja naponom 230V, 50Hz, AC prigušnica;
- Rekonstrukcija sistema upravljanja agregatom i sistema monitoringa agregata;
- Zamena sistema zaštita agregata;
- Rekonstrukcija sistema zaštita blok transformatora.

U zahtevu se ističe da svi radovi koji će se obaviti ovom rekonstrukcijom podrazumevaju zahvate isključivo u okviru postojećih objekata osnovne i dodatne elektrane HE Đerdap 2, tj. nisu predviđeni radovi koji bi proizveli potrebu za nadogradnjom postojećih objekata. Rekonstrukcija agregata i ostale opreme ne ugrožava stabilnost građevinskih objekata osnovne i dodatne elektrane.

Idejni projekat izradio je Energoprojekt - Hidroinženjering a.d. u decembru 2021. godine i na osnovu tog projekta izrađen je opis projekta u ovoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredine se može obaviti u narednih 20 dana.VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

15 Mar 2023 politika
EPS-ovi projekti zelene energije vredni osam milijardi evra
10 Mar 2023 021
Umesto da smo izvozom struje zaradili milijardu, potrošili smo gotovo dve na uvoz
7 Mar 2023 kamatica
REKORDNA PROIZVODNJA STRUJE NA "ĐERDAPU 2"
13 Feb 2023 ekapija
Energija je ženskog roda
8 Feb 2023 eps
Zeleni bum EPS-a do 2038. godine
1 Feb 2023 blic
Nakon prošlogodišnje suše hidroelektrane u "punom pogonu"
30 Jan 2023 politika
„Ibarske hidroelektrane” – davno zaboravljena ideja
26 Jan 2023 ekapija
Retrospektiva 2022, investicije
24 Jan 2023 ekapija
EPS korak bliže rekonstrukciji svih 10 agregata u HE Đerdap 2

NEW WEBSITE ABOUT POWER SYSTEMS
NEWS, EVENTS, BOOKS, BLOG, UNIVERSITIES elektroenergetika