elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

1 Apr 2022 - b92 - Prvi ugovor EPS-a sa komercijalnim kupcem-proizvođačem

"Elektroprivreda Srbije" zaključila je prvi ugovor sa komercijalnim kupcem-proizvođačem. Kako je saopšteno iz tog preduzeća, ovo je prvi primer kada kupac postaje i proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora.

EPS je 30. marta sa kompanijom "Gruner Serbian" iz Vlasotinca zaključio ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom za period od 1. aprila 2022. do 31. decembra 2023. godine.

"Gruner Serbian" izgradio je solarnu elektranu na krovu proizvodnog objekta, instalisane snage 500 kW. Priključenjem te solarne elektrane kupac-proizvođač koristiće proizvedenu električnu energiju za sopstvenu potrošnju, a višak električne energije isporučiće u elektroenergetski sistem. Na taj način, značajno će biti umanjeni računi za preuzetu električnu energiju koju je "Gruner Serbian" kupovao na otvorenom tržištu.

EPS je potpisao i ugovore sa domaćinstvima, koja su podnela zahteve za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem i o njima odmah obavestio operatora distributivnog sistema ("Elektrodistribucija Srbije"). Sledeći korak je priključenje elektrane na elektroenergetski sistem, koji je u obavezi da uradi operator distributivnog sistema, i to u roku od pet dana od zaključenja ugovora. Nakon priključenja, u narednih pet dana, operator distributivnog sistema upisuje krajnjeg kupca u Registar kupaca–proizvođača, koji time stiče status kupca-proizvođača.

EPS je na svojoj internet stranici, na linku http://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/kupac-proizvodjac.aspx postavio uputstvo "Kako postati kupac-proizvođač?". Na tom linku objavljeni su zahtevi za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, kao i modeli ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom za kupce-proizvođače. Prilog zahteva je Obaveštenje o prilagođenju mernog mesta, izdato od strane operatora distributivnog sistema. To je deo neophodne dokumentacije za domaćinstva i firme koje nameravaju da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora za sopstvene potrebe, uz mogućnost da isporuče u sistem viškove energije ili preuzmu električnu energiju kada im je to potrebno. Sa domaćinstvima se zaključuje ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, a sa firmama ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom. Suštinska razlika između neto merenja i neto obračuna je da kod neto obračuna cena preuzete električne energije ne mora biti ista kao cena po kojoj se isporučuje električna energija u elektroenergetski sistem.

Pre podnošenja zahteva za zaključenje ugovora neophodno je da kupac izgradi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije i čija instalisana snaga nije veća od odobrene snage priključka objekta kupca. Neophodno je i da se prilagodi merno mesto odnosno postavi dvosmerno brojilo, kao i da se operatoru sistema dostavi potvrda da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i u skladu sa propisima i standardima.
VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

27 Jun 2022 ekapija
Sa krovova možemo da dobijemo 6 GW
23 Jun 2022 danas
Uvoz lignita EPS gura u nove kredite
22 Jun 2022 rtv
Licenca za rad Elektroseveru, naplata struje u četiri opštine
21 Jun 2022 danas
Zagađenje iz termoelektrana na ugalj i dalje ogromno
20 Jun 2022 euronews
U Srbiji postoji devet vetroparkova
20 Jun 2022 danas
Interesovanje i sa Istoka i sa Zapada za vetrove u Srbiji
12 Jun 2022 rts
Rad u tri smene, ali neophodan uvoz uglja za proizvodnju struje
7 Jun 2022 energija
Nova HE za budućnost
5 Jun 2022 telegraf
EPS produžio cenu struje za privredu jos dva meseca