elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

13 Apr 2021 - ekapija, EE - Izgradnja Transbalkanskog koridora značajna za energetsku stabilnost Srbije i Crne Gore

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović i ministar kapitalnih investicija Crne Gore Mladen Bojanić potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti energetike i rudarstva. Tokom sastanka u Beogradu bilo je reči o zajedničkim projektima dve države, a jedan od najznačajnijih svakako je izgradnja Transbalkanskog koridora.

Mihajlovićeva je ovim povodom izjavila da je ponosna na postojeće projekte sa Crnom Gorom, te da se danas razgovaralo i o novim potencijalnim projektima, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike.

- Razgovarali smo o ekonomskoj regionalnoj saradnji, jer nema ekonomske stabilnosti niti privrednog razvoja bez stabilnosti elektroenergetskog sistema. Danas je bilo reči i o našoj saradnji u visokonaponskoj mreži, izgradnji Transbalkanskog koridora, koji smo mi započeli. Razgovarali smo i o novim kapacitetima, dakle o izgradnji hidroelektrane za koju se trenutno radi projektno-tehnička dokumentacija, ali i o tome na koji način možemo da imamo još bolju saradnju u obnovljivim izvorima energije, o otvaranju poglavlja i reformisanju preduzeća. Danas smo dogovorili da formiramo operativne timove koji će našu saradnju pretočiti u realizaciju, od čega će građani obe države imati koristi. Ponavljam, stabilnost energetskog sistema je broj jedan za dalji razvoj - rekla je ona.

Mladen Bojanić rekao je da se danas razgovaralo o dosta tema i da mu je drago da prvi od zvaničnih susreta u regionu ima u Beogradu, jer je Crna Gora u ekonomskoj saradnji najviše upućena na Srbiju.

- Ovo je dugogodišnja saradnja, puno projekata je već rađeno na obostrano zadovoljstvo, otvaraćemo nove. Imamo slična iskustva sa obnovljivim izvorima i puno je prostora za razvoj novih. Crna Gora je bogata suncem i vetrom, to hoćemo da iskoristimo. Cilj nam je da dalje produbimo ekonomsku saradnju, jer samo energetski bogate zemlje su i ekonomski bogate i važno je da se dalje razvijamo u tom pravcu. Ovo je samo početak, spremni smo da pokrenemo mnogo zajedničkih projekata - rekao je Bojanić.

Ministri su nakon tet-a-tet sastanka održali sastanak delegacija Ministarstva rudarstva i energetike Srbije i Ministarstva za kapitalne investicije Crne Gore.

Transbalkanski koridor za prenos elektricne energije - detaljnije informacije - fajl iz EMS-aTRANSBALKANSKI KORIDOR SRBIJA

U skladu sa nacionalnim planom razvoja, regionalnim investicionim planom i panevropskim planom, Elektromreža Srbije već nekoliko godina radi na izgradnji sistema za prenos električne energije 400kV naponskog nivoa nazvan „Transbalkanski koridor”. Transbalkanski koridor će predstavljati značajnu kariku prenosnog sistema, kako Republike Srbije, tako i jugoistočne Evrope. Do sada je završen interkonektivni dalekovod Pančevo – Rešica, a krenula je izgradnja 400 kV dalekovoda koji povezuje TS Kragujevac 2 i TS Kraljevo 3. Podizanje naponskog nivoa u trafostanici Kraljevo 3 na 400 kV je, takođe, deo ovog velikog investicionog projekta. Naredni logičan korak predstavlja podizanje naponskog nivoa prenosne mreže zapadne i centralne Srbije na 400 kV naponski nivo. To će se postići povezivanjem trafostanica Obrenovac i Bajina Bašta novim dvosistemskim dalekovodom. Planirani vod biće dug oko 109 kilometara i imaće 311 stubova tipa „bure”. Trasa dalekovoda u određenoj meri koristi trase postojećih dalekovoda broj 204 i 213/1. Ipak, odlike terena su veoma kompleksne što će predstavljati poseban izazov za projektante, kao i kasnije prilikom samog izvođenja. Gledano iz pravca Obrenovca teren je u početku ravan, ali uz učestala naseljena mesta koja je neophodno obići na propisanoj udaljenosti. Južno od Valjeva trasa dalekovoda se penje na planinske masive sa kojih se spušta, praktično tik ispred trafostanice Bajina Bašta. Na pojedinim mestima, dalekovod će se naći i na visini od preko 110 metara. Zbog veoma složenih klimatskih paramatera i činjenice da je na nekoliko mesta neophodno savladati raspone veće od 800 metara, za potrebe ovog projekta biće razvijena i dva potpuno nova stuba koji će proširiti familiju 400 kV stubova tipa „bure” koja se koristi u mreži EMS-a.

Pod trećom sekcijom „Transbalkanskog koridora” obuhvaćena je i rekonstrukcija i dogradnja postojeće TS 220/35 kV Bajina Bašta u TS 400/220/35 kV Bajina Bašta. Postojeća TS 220/35 kV Bajina Bašta sagrađena je 1963. godine i jedna je od najstarijih transformatorskih stanica u prenosnom sistemu Republike Srbije. Na ovu TS priključeno je jedanaest 220 kV dalekovoda, uključujući 220 kV dalekovode ka Crnoj Gori, centralnoj Srbiji i regionu Beograda. Takođe, obe elektrane, RHE Bajina Bašta i HE Bajina Bašta, priključene su na spomenutu trafostanicu, te je čine veoma važnom u prenosnom sistemu Republike Srbije i regiona. U okviru kompleksa TS Bajina Bašta planirano je zadržavanje postojećeg postrojenja uz ugradnju odvodnika prenapona u dva postojeća dalekovodna polja, koja, ovom rekonstrukcijom, postaju transformatorska polja novih autotrans-formatora 400/220 kV, 400 MVA i izgradnja postrojenja 400 kV, izvan sada ograđenog kompleksa TS Bajina Bašta, u produžetku postrojenja 220 kV sa četiri dalekovodna polja, dva transformatorska polja, jednim spojnim poljem i dva glavna sistema sabirnica dalekovoda.

TRANSBALKANSKI KORIDOR CRNA GORA

Transbalkanski koridor je skup elemenata elektroprenosne mreže na 400 kV naponskom nivou, koji treba da omogući bolje međusobno energetsko povezivanje Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i njihovo povezivanje sa neposrednim okruženjem. Ovaj klaster čini Projekat interkonekcije Crna Gora – Italija (novi podmorski kabl Lastva (CG) – Villanova (IT), konvertorske stanice u Italiji i Crnoj Gori i TS 400/110/35 kV „Lastva“),kao i projekti izgradnje i pojačanja unutrašnje 400 kV mreže u Crnoj Gori, Srbiji, kao i izgradnja interkonektivnih dalekovoda 400 kV između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Transbalkanski koridor ima za cilj da poboljša uslove za prenos električne energije iz pravca sjevera ka južnom dijelu regiona i na taj način omogući dalju integraciju tržišta električne energije, kao jednog od prioriteta evropske energetske politike.

Sekcija Transbalkanskog koridora koja prolazi kroz Crnu Goru obuhvata slJedeće projekte:

-DV 400 kV „Lastva – Pljevlja“ ( dionice DV 400 kV Lastva – Čevo i DV 400 kV Čevo – Pljevlja), uključujući i TS 400/110/35 kV „Lastva“;

-DV 400 kV „Pljevlja – Bajina Bašta“ (dionica kroz Crnu Goru);

-Prateće rekonstrukcije i ojačanja u sistemu: rekonstrukcija sistema zaštita i zamjene VN opreme u više prenosnih trafostanica.

Kao dio Transbalkanskog koridora, ovi projekti su u izradi desetogodišnjeg plana razvoja mreže ENTSO-E (TYNDP), uvršteni u listu projekata od pan-evropskog značaja. Koridor je diektan nastavak projekta od zajedničkog interesa članica Evropske unije (PCI liste za 2013. i 2015. godinu) – 3.19. – podmorski kabal Italija-Crna Gora.

Cijeli koridor, predviđen desetogodišnjim planom razvoja mreže ENTSO-E (TYNDP), uključuje i sljedeće projekte na teritoriji susjednih zemalja:

DV 400 kV „Višegrad – Bajina Bašta“;

DV 400 kV“ Obrenovac – Bajina Bašta“ i

DV 400 kV „Kragujevac – Kraljevo“.

DV 400 kV “Pljevlja 2-Bajina Bašta”:

Projekat DV 400 kV „Pljevlja 2-Bajina Bašta“, na teritoriji Crne Gore podrazumijeva izgradnju:

dvostrukog 400 kV dalekovoda Pljevlja-granica sa Srbjom, dužine 15,7 km
dva nova dalekovodna polja 400 kV u TS „Pljevlja 2“.

U prethodnom periodu je izrađena Studija izvodljivosti nove interkonekcije 400 kV između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine koja je dobila pozitivno mišljenje 2015. godine.

Finansiranje Transbalkanskog koridora – sekcija Crna Gora, finasiraće se kombinacijom finansijskih sredstava CGES-a, kreditnih aranžamna sa EBRD-om i KfW bankom, kao i sredstavima koje je u okviru „Berlinskog procesa“ na Samitu „Zapadnobalkanske šestorke“, održanom u Beču 2015. godine, dodijelila Evropska Komisija (grant), za čiju je realizaciju ovlašćena njemačka razvojne banke (KfW).
VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

14 Apr 2021 rts
Sporazum za Transbalkanski koridor od Obrenovca do Bajine Bašte
13 Apr 2021 ekapija, EE
Izgradnja Transbalkanskog koridora značajna za energetsku stabilnost Srbije i Crne Gore
22 Feb 2021 telegraf, EE
Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor
1 Feb 2021 dnevnik
Podrška izgradnji Transbalkanskog energetskog koridora
14 Jan 2021 b92
Kupovina od 7 miliona brine komšije
5 Okt 2020 ems
TRANSBALKANSKI KORIDOR NASTAVLJA KA ZAPADNOJ SRBIJI
7 Sep 2020 ems
Potpisan ugovor o dogradnji i opremanju trafostanica u Kragujevcu i Kraljevu
2 Avg 2020 bif
Da li će Beograd ove godine dobiti više električnih autobusa?
26 Jul 2020 ems
EMS: BUDUĆNOST NE MOŽE DA ČEKA