elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

5 Okt 2020 - ems - TRANSBALKANSKI KORIDOR NASTAVLJA KA ZAPADNOJ SRBIJI

U skladu sa nacionalnim planom razvoja, regionalnim investicionim planom i panevropskim planom, Elektromreža Srbije već nekoliko godina radi na izgradnji sistema za prenos električne energije 400kV naponskog nivoa nazvan „Transbalkanski koridor”. Transbalkanski koridor će predstavljati značajnu kariku prenosnog sistema, kako Republike Srbije, tako i jugoistočne Evrope. Do sada je završen interkonektivni dalekovod Pančevo – Rešica, a krenula je izgradnja 400 kV dalekovoda koji povezuje TS Kragujevac 2 i TS Kraljevo 3. Podizanje naponskog nivoa u trafostanici Kraljevo 3 na 400 kV je, takođe, deo ovog velikog investicionog projekta. Naredni logičan korak predstavlja podizanje naponskog nivoa prenosne mreže zapadne i centralne Srbije na 400 kV naponski nivo. To će se postići povezivanjem trafostanica Obrenovac i Bajina Bašta novim dvosistemskim dalekovodom. Planirani vod biće dug oko 109 kilometara i imaće 311 stubova tipa „bure”. Trasa dalekovoda u određenoj meri koristi trase postojećih dalekovoda broj 204 i 213/1. Ipak, odlike terena su veoma kompleksne što će predstavljati poseban izazov za projektante, kao i kasnije prilikom samog izvođenja. Gledano iz pravca Obrenovca teren je u početku ravan, ali uz učestala naseljena mesta koja je neophodno obići na propisanoj udaljenosti. Južno od Valjeva trasa dalekovoda se penje na planinske masive sa kojih se spušta, praktično tik ispred trafostanice Bajina Bašta. Na pojedinim mestima, dalekovod će se naći i na visini od preko 110 metara. Zbog veoma složenih klimatskih paramatera i činjenice da je na nekoliko mesta neophodno savladati raspone veće od 800 metara, za potrebe ovog projekta biće razvijena i dva potpuno nova stuba koji će proširiti familiju 400 kV stubova tipa „bure” koja se koristi u mreži EMS-a.

Pod trećom sekcijom „Transbalkanskog koridora” obuhvaćena je i rekonstrukcija i dogradnja postojeće TS 220/35 kV Bajina Bašta u TS 400/220/35 kV Bajina Bašta. Postojeća TS 220/35 kV Bajina Bašta sagrađena je 1963. godine i jedna je od najstarijih transformatorskih stanica u prenosnom sistemu Republike Srbije. Na ovu TS priključeno je jedanaest 220 kV dalekovoda, uključujući 220 kV dalekovode ka Crnoj Gori, centralnoj Srbiji i regionu Beograda. Takođe, obe elektrane, RHE Bajina Bašta i HE Bajina Bašta, priključene su na spomenutu trafostanicu, te je čine veoma važnom u prenosnom sistemu Republike Srbije i regiona. U okviru kompleksa TS Bajina Bašta planirano je zadržavanje postojećeg postrojenja uz ugradnju odvodnika prenapona u dva postojeća dalekovodna polja, koja, ovom rekonstrukcijom, postaju transformatorska polja novih autotrans-formatora 400/220 kV, 400 MVA i izgradnja postrojenja 400 kV, izvan sada ograđenog kompleksa TS Bajina Bašta, u produžetku postrojenja 220 kV sa četiri dalekovodna polja, dva transformatorska polja, jednim spojnim poljem i dva glavna sistema sabirnica dalekovoda.

Takođe, predviđena je izgradnja novog pristupnog puta sa saobraćajnim priključenjem na državni put IIA reda br. 172.Idejno rešenje za izgradnju dalekovoda je trenutno predato Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i očekuje se dobijanje lokacijskih uslova koji bi omogućili finaliziranje Studije opravdanosti sa idejnim projektom za potrebe stručne kontrole Republičke revizione komisije. Za rekonstrukciju i dogradnju TS Bajina Bašta se trenutno vrši tehnička kontrola Projekta za građevinsku dozvolu. Praćenjem realizacije izrade tehničke dokumentacije treće sekcije „Transbalkanskog koridora”, rukovode kolege iz Centra za investicije Stoja Čolić i Aleksandar Terzić.

Procenjena vrednost ove sekcije projekta je skoro 60 miliona evra, a finansiranje je obezbeđeno delom iz zajma WBIF, delom kroz pomoć Evropske unije i delom iz sopstvenih sredstava EMS AD.VESTI BALKAN SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti SRBIJA :

14 Apr 2021 rts
Sporazum za Transbalkanski koridor od Obrenovca do Bajine Bašte
13 Apr 2021 ekapija, EE
Izgradnja Transbalkanskog koridora značajna za energetsku stabilnost Srbije i Crne Gore
22 Feb 2021 telegraf, EE
Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor
1 Feb 2021 dnevnik
Podrška izgradnji Transbalkanskog energetskog koridora
14 Jan 2021 b92
Kupovina od 7 miliona brine komšije
5 Okt 2020 ems
TRANSBALKANSKI KORIDOR NASTAVLJA KA ZAPADNOJ SRBIJI
7 Sep 2020 ems
Potpisan ugovor o dogradnji i opremanju trafostanica u Kragujevcu i Kraljevu
2 Avg 2020 bif
Da li će Beograd ove godine dobiti više električnih autobusa?
26 Jul 2020 ems
EMS: BUDUĆNOST NE MOŽE DA ČEKA