elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

28 Feb 2022 - dan - EPCG će dobiti koncesiju za gradnju HE „Komarnica”

Izgradnja HE „Komarnica“ predviđena je na profilu Lonci, sa lučno-betonskom branom visine 171 metar i kotom normalnog uspora 811 mnm. HE će imati instalisanu snagu od oko 172 megavata sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 gigavat-sati električne energije, predviđeno je projektom

Elektroprivreda Crne Gore dobiće koncesiju za gradnju hidroelektrane na rijeci Komarnici, čija je vrijednost procijenjena na oko 246,53 miliona eura, piše u odluci koju je donijelo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Vlada Crne Gore je 27. avgusta 2020. godine usvojila koncesioni akt za izgradnju hidroelektrane na Komarnici, kojim je predviđeno da se koncesija za korišćenje vodotoka dodijeli Elektroprivredi bez objavljivanja javnog oglasa, kao akcionarskom društvu u kom država ima više od polovine akcija.

– Predmet koncesije je korišćenje prirodnog bogatstva u državnoj imovini radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta, odnosno HE "Komarnica" u cilju proizvodnje električne energije. Elektroprivreda je dostavila ponudu 11. novembra 2021. godine. Komisija koju je MKI obrazovala 4. februara ove godine konstatovala je da je EPCG dostavila svu potrebnu dokumentaciju i utvrdila da je ponuđač podoban za učešće u daljem postupku – navodi se u odluci.

Elektroprivreda je još u septembru 2020. godine tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja uputila zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za izradu tehničke dokumentacije za građenje hidroelektrane Komarnica.

U zahtjevu su tada naveli da će se akumulacija nalaziti na prostoru opština Šavnik i Plužine, u okviru katastarskih parcela u granicama obuhvata detaljnog prostornog plana (DPP) za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, odnosno u katastarskim opštinama Dubrovsko, Duži, Pošćenje, Petnjica, Mljetičak, Šavnik, Mokro, Duba, Gornja Brezna, Donja Brezna i Bajovo Polje.

– Izgradnja HE "Komarnica" predviđena je na profilu Lonci na rijeci Komarnici, sa lučno-betonskom branom visine 171 metar i kotom normalnog uspora 811 mnm. HE će imati instalisanu snagu od oko 172 megavata (MW) sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 gigavat-sati (GWh) električne energije – predviđeno je projektom izgradnje ove hidroelektrane.

Tadašnja vlada je tvrdila da će realizacija projekta HE "Komarnica" omogućiti višenamjensko korišćenje hidroakumulacije u svrhu energetskog snabdijevanja, vodosnabdijevanja, poboljšanje uslova razvoja poljoprivrede i turizma u okruženju, kao i dalji razvoj saobraćajne i ostale infrastrukture, kako bi se doprinijelo ukupnom privrednom razvoju područja u kontaktnoj zoni hidroakumulacije.

Krajem prošle godine EPCG je na sastanku sa kolegama iz Elektroprivrede Srbije najavila realizaciju ove investicije, kako bi se postigla energetska stabilnost i bezbjednost regiona.

U izgradnji ove hidroelektrane na teritoriji Crne Gore, kako je tada najavljeno, EPCG bi učestvovala sa 51 odsto, dok bi EPS uzela učešće sa 49 odsto.Tada je najavljeno i da EPCG planira izgradnju HE "Kruševo", kao i da sa Elektroprivredom Republike Srpske (ERS) razgovara o zajedničkoj izgradnji HE "Sutorina"/Boka.

Projekat datira još iz 1972. godine

Projekat izgradnje hidroelektrane na ovoj rijeci predviđa se od 1972. godine, a izgradnja ovog objekta, kako su ranije tvrdili ekolozi, pretvoriće veći dio toka rijeka Komarnice i Pridvorice u vještačko jezero koje će se protezati na čitavih 14 kilometara u pravcu kanjona Nevidio i čak 17 kilometara u pravcu Šavnika.

Tadašnjim planom bilo je predviđeno prevođenje dijela voda iz nje u HE "Perućica" preko podzemnog kanala, ispod planine Vojnik u vještačke akumulacije Krupac i Slano u Nikšićkom polju. Tada se procjenjivalo da bi HE "Perućica", "Piva", uz izgradnju "Komarnice", činile tri najrentabilnija izvora struje na ovim prostorima.VESTI SRBIJA SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti BALKAN :

28 Feb 2022 dan
EPCG će dobiti koncesiju za gradnju HE „Komarnica”
20 Sep 2021 vijesti
TE PLJEVLJA NEMA REALNU ALTERNATIVU
19 Apr 2021 vijesti
EPCG da unaprijedi poslovanje u svim segmentima
4 Apr 2021 vijesti
CG: Pregovara se sa EZ o dobijanju dodatnih sati za Termoelektranu
6 Feb 2021 vijesti
Rad TE Pljevlja biće produžen, manje štetna od ljeta 2022.
3 Sep 2020 analitika
Koncesioni akt za HE Komarnica uručen EPCG
23 Avg 2020 analitika
EPCG obilježava jubilej
26 Jul 2020 analitika
CG: Do 2024. za energetiku milijarda eura
31 Maj 2020 analitika
CG:Za HE Komarnica predviđena investicija od 246mE