elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

31 Jan 2021 - ems - Drugo obaveštenje ENTSO-E o razdvajanju sistema u sinhronoj oblasti Kontinentalna Evrope

Dana 8. januara 2021. u 14.05 po srednjeevropskom vremenu (SEV) sinhrona oblast Kontinentalne Evrope je razdvojena na dva dela usled ispada nekoliko elemenata prenosne mreže u veoma kratkom vremenskom periodu. ENTSO-E je prvu informaciju o događaju objavio već istog dana, tj. 8. januara 2021, a nakon toga, tačnije 15. januara dopunio saopštenje novim informacijama sa geografskim prikazom i vremenskim sledom dešavanja. Od tada je ENTSO-E sprovodio analize velikog dela relevantnih podataka sa namerom da detaljno rekonstruiše događaj.

Ovo, drugo, obaveštenje prezentuje ključne nalaze detaljne analize, koji su preliminarnog karaktera i zavise od novih činjenica koje će se sigurno pojaviti tokom još uvek aktuelne istrage o događaju.

Analizirani sled događaja ukazuje da je inicijalni događaj bio ‚ispad‘ prekidača u 400 kV spojnom polju u trafostanici Ernestinovo (Hrvatska) usled dejstva prekostrujne zaštite u 14h04m25.9s. Ovo je dovelo do isključenja dve sabirnice u trafostanici Ernestinovo, što je potom dovelo do razdvajanja tokova električne energije na severozapadni i jugoistočni deo. Kao što je prikazano na slici 1, povezani vodovi na pravcu severozapad koji su ostali povezani na jednu sabirnicu, povezuju Ernestinovo sa Zerjavinecom (Hrvatska) i Pecs-om (Mađarska), dok povezani dalekovodi ka jugoistoku, koji su ostali povezani na drugu sabirnicu, povezuju Ernestinovo sa Ugljevikom (Bosna i Hercegovina) i Sremskom Mitrovicom (Srbija).

elektroenergetika

Razdvajanje tokova u TS Ernestinovo, dovodi do premeštanja tokova električne energije ka susednim vodovima koji su nakon toga doživeli preopterećenje. U 14h04m48.9s, dalekovod Subotica – Novi Sad (Srbija) je ispao iz pogona usled dejstva prekostrujne zaštite. Nakon toga su usledili dalji ispadi vodova zbog dejstva distantne zaštite, kao što je prikazano na slici 2, što je na kraju dovelo do toga da u 14h05m08.6s sistem bude razdvojen na dva dela.

Zbog razdvajanja sistema došlo je do manjka električne energije (otprilike -6,3 GW snage) u severozapadnoj oblasti a viška u jugoistočnoj oblasti (oko +6,3 GW), što je potom dovelo do pada frekvencije u severozapadnoj oblasti i do rasta frekvencije u jugoistočnoj oblasti.

U otprilike 14.05 SEV, frekvencija u severozapadnoj oblasti je u prvi mah pala na vrednost od 49,74 Hz tokom perioda od oko 15 sekundi, pre nego što je brzo dostigla stabilnu vrednost od 49,84 Hz. Istovremeno je frekvencija u jugoistočnoj oblasti prvo porasla na 50,6 Hz pre nego što se ustalila na stabilnu frekvenciju između 50,2 Hz i 50,3 Hz.

Usled niskih vrednosti frekvencije u severozapadnoj oblasti, u Francuskoj i Italiji isključeni su potrošači sa kojima postoje ugovori o prekidu napajanja (ukupna količina el. en oko 1.7 GW) radi smanjenja odstupanja frekvencije. Ovu uslugu prekida napajanja pružaju veliki korisnici sa kojima određeni operatori prenosnih sistema imaju zaključene ugovore o prekidu napajanja ukoliko frekvencija padne ispod određenog nivoa. Pored toga, automatski su aktivirani pomoćni kapaciteti iz sinhrone oblasti nordijskih zemalja (420 MW) i sinhrone oblasti Velike Britanije (60 MW). Ove kontramere obezbedile su da odstupanje frekvencije od nominalne frekvencije od 50 Hz već u 14.09 SEV bude smanjeno na oko 0,1 Hz u severozapadnoj oblasti .

Da bi se smanjila visoka vrednost frekvencije u jugoistočnoj oblasti, aktivirane su automatske i manuelne kontramere, što je obuhvatilo i smanjenje proizvodnje (npr. automatsko isključenje generatora snage 975 MW u Turskoj u 14:04:57h). Ovo je za posledicu imalo da je frekvencija u jugoistočnoj oblasti vraćena na vrednost od 50,2 Hz u 14.29 SEV i ostala je u okviru kontrolnih graničnih vrednosti (49,8 i 50,2 Hz) do resinhronizacije dve odvojene oblasti koja se desila u 15h07m31.6s SEV.

Između 14.30h SEV i 15.06h SEV, frekvencija u jugoistočnoj oblasti se kretala u rasponu od 49,9 Hz do 50,2 Hz zbog znatno manje veličine jugoistočne oblasti, gde je i isključeno nekoliko proizvodnih jedinica . Tokom tog perioda, frekvencija u severozapadnoj oblasti je znatno manje oscilirala i zadržala se na blizu nominalne vrednosti, zbog prilično veće veličine severozapadne oblasti. To ponašanje frekvencije je predmet dalje detaljne istrage.

Automatska reakcija sistema i koordinisane akcije koje su preduzeli OPS-ovi u kontinentalnoj Evropi obezbedili su da situacija bude brzo vraćena u uslove redovnog rada. Ugovorene usluge o prekidu napajanja u Italiji i Francuskoj su ponovo priključene na sistem u 14.47 SEV, odnosno 14.48 SEV, pre nego što je u 15.08h SEV izvršena resinhronizacija severozapadne i jugoistočne oblasti.

ENTSO-E nastavlja da Evropsku komisiju i Elektroenergetsku koordinacionu grupu sastavljenu od predstavnika država članica, obaveštava i dostavlja im najnovije informacije o detaljnim rezultatima preliminarnih tehničkih analiza.

Na osnovu preliminarnih tehničkih analiza koje su predstavljene u gornjem tekstu, biće sprovedena formalna istraga u skladu sa pravnim okvirom definisanim Uredbom Komisije (EU), 2017/1485 od 2. avgusta 2017. g. (Smernica o upravljanju radom sistema), a ujedno se pozivaju nacionalna regulatorna tela i ACER da se udruže sa OPS-ovima u ekspertskom istražnom veću.

U skladu sa odredbama navedene Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. avgusta 2017, ENTSO-E će predstaviti Elektroenergetskoj koordinacionoj grupi rezultate istrage a po okončanju analize objaviće i izveštaj o događaju.

VESTI SRBIJA SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti BALKAN :

31 Jan 2021 ems
Drugo obaveštenje ENTSO-E o razdvajanju sistema u sinhronoj oblasti Kontinentalna Evrope
29 Jan 2021 dw
Hrvatska zamalo Evropu ostavila u mraku
28 Dec 2014 analitika
CGES: KAP vratio svu nelegalno preuzetu energiju
28 Dec 2013 analitika
Ako se KAP ugasi struja će biti skuplja 11-14%
11 Avg 2013 rtcg
Od oktobra vraćaju struju koju je preuzimao KAP
12 Jun 2013 analitika
Rusi ne daju pare za struju
5 Jan 2012 analitika
Aktivnosti CGES u 2012. godini
15 Dec 2011 energetikanet
Održana radionica ENTSO-E
31 Maj 2011 business
U el. energiju regija mora uložiti 33 mlrd. eura