elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

20 Apr 2009 - seebiz - Uskoro odluka o gradnji dalekovoda prema Italiji

PODGORICA - Budućnost novoformirane kompanije Prenos je, kako smatraju njegovi predstaavnicci, u sigurnom prenosu energije za potrošače, ali i u regionalnom pozicioniranju kao tranzitnog čvora, čemu treba da doprinese izgradnja dalekovoda prema Albaniji i Italiji.
Direktor Prenosa, Zoran Đukanović, smatra da će vrlo brzo biti poznato da li će biti realizovan projekat izgradnje dalekovoda prema Italiji, od čega zavisi i gradnja onog prema Bosni i Hercegovini (BiH).
“Ukoliko kabal bude ugovoren onda bi se ta intervencija ubrzala, jer je jako bitno da budemo dobro povezani sa susjedima”, rekao je Đukanović listu Elektroprivreda.
Prenos je kao Funkcionalna cjelina crnogorske Elektroprivrede (EPCG) transformisan krajem marta, odlukom Skupštine akcionara, u posebno akcionarsko društvo. Na Osnivačkoj skupštini saopšteno je da osnovni kapital Prenosa iznosi 120,84 miliona EUR i podijeljen je na 113,88 miliona akcija nominalne vrijednosti 1,06 EUR. Akcije su pripale postojećim akcionarima EPCG, proporcionalno njihovoj vlasničkoj strukturi. Đukanović očekuje nešto teže poslovanje Prenosa u prvih devet mjeseci, jer je, kao dio jednog preduzeća, ušao u veliki broj investicija, koje će morati sam da realizuje.
“Prenos ima dio učešća u starim potraživanjima EPCG, što je predviđeno bilansom stanja. Nakon te naplate Prenos će morati da se finansira isključivo iz tarife, koju odredi Regulatorna agencija za energetiku”, objasnio je Đukanović.
Poslovanje Prenosa će, kako je dodao, opterećivati i neki ranije uzeti krediti, koji nijesu otplaćeni, dok će naplata starih potraživanja omogućiti realizaciju planiranih projekata i spriječiti eventualni zastoj.
Đukanović je saopštio i da je završen posao oko imovinske raspodjele, odnosno da je sva imovina Funkcionalne cjeline Prenos sada uknjižena na novo akcionarsko društvo. Prenos će, kako je podsjetio, morati da sa EPCG zaključi set ugovora, kojima će biti regulisana pitanja imovine, kredita ili potraživanja.
“Suštinski će se raditi na sličan način, ali će se međusobni obračuni obavljati drugačije. EPCG će Prenosu nuditi uslugu balansiranja sistema, koju će plaćati kao i energiju za pokrivanje razlike između realizovane i planirane potrošnje i proizvodnje, ali će elektroenergetska kompanija odgovarati za loše procjene potrošnje i debalanse koji nastaju u sistemu”, objasnio je Đukanović.
Samostalni privredni život Prenosa, prema njegovim riječima, podrazumijeva i prilagođavanje organizacije i sistematizacije, uvođenje nekih novih i reorganizovanje postojećih funkcija.
Održivost preduzeća će, tvrdi Đukanović, ubuduće zavisiti od prihoda, odnosno tarife koju je odredila Regulatorna agencija za energetiku.
“Cijena prenosa, kao mrežne djelatnosti, uvijek će biti strogo regulisana. Formiranje cijene korišćenja prenosne mreže biće isključivo regulisano, a preduzeće će imati tačno onoliko profita koliko Regulatorna agencija odredi odlukom o priznavanju opravdanosti troškova rada, iznosa za amortizaciju i profita ili povrata investicija”, saopštio je Đukanović.
On je dodao da će Prenos i faktički troškove korišćenja mreže naplaćivati od EPCG, koja snabdijeva sve potrošače u Crnoj Gori.
Đukanović smatra da problemi u poslovanju podgoričkog Kombinata aluminijuma (KAP) ne mogu ugroziti pouzdanost funkcionisanja sistema, ali smanjenje proizvodnje u toj kompaniji za skoro polovinu znači veliku promjenu za Prenos, koji će u okviru istih kapaciteta obavljeti znatno manji prenos.
“Ukoliko dođe do većih problema u KAP-u, Prenos će doći na tri hiljade gigavat sati (GWh), što znači da će prihodi biti manji, a troškovi ostati isti”, naveo je Đukanović.
On je podsjetio i da su eksploatacija i starenje prenosne mreže, u koju se dugo nije ulagalo, uticali na smanjenje pouzdanosti, ali ne do nivoa koji bi ugrožavao potrošače.
“Mreža je stara, ali pouzdana, što ne znači da nema povremenih prekida”, rekao je Đukanović i dodao da se u mrežu ulaže kako bi se podigao nivo pouzdanosti napajanja.VESTI SRBIJA SVET

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani vesti BALKAN :

14 Jan 2022 blic
Slovenija do 2033. prekida proizvodnju struje iz uglja
13 Jan 2022 ecoportal
Crna Gora: Bilans električne energije
12 Jan 2022 novaekonomija
Kineski kredit i izvođač radova za HE "Dabar"
12 Jan 2022 biznis
Povlašćeni proizvođači električne energije u Crnoj Gori prihodovali 40,6 miliona evra
12 Jan 2022 b92
Nuklearka "Krško" opet radi punom parom
11 Jan 2022 srna
ERS: PREMAŠEN PLAN PROIZVODNjE
11 Jan 2022 dan
EPCG: Nećemo povećati cijenu struje
6 Jan 2022 energetikanet
Predan prvi zahtjev za gradnju NE Paks 2
6 Jan 2022 srna
POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA IZGRADNjU SOLARNE ELEKTRANE "NEVESINjE"