elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT

11 Sep 2008 - biznis - POČELA GRADNJA DALEKOVODA PODGORICA-TIRANA

Pripremni radovi na gradnji 42 miliona eura vrijednog dalekovoda Podgorica-Tirana su u toku, a intenzivna gradnja počeće sljedećeg mjeseca, do kada se očekuje da će se pribaviti sve potrebne građevinske dozvole, saglasnosti i izvršiti eksproprijacija zemljišta. Posao izvođenja radova dobila je poznata hrvatska kompanija “Dalekovod” koja će primijeniti sistem gradnje “ključ u ruke”.
Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Miodrag Čanović kazao je Republici da će dalekovod Podgorica-Tirana biti pušten u energetski sistem najkasnije do kraja sljedeće godine.
- Trenutno smo u fazi dobijanja različitih dozvola i saglasnosti za gradnju dalekovoda prema Albaniji. Dozvole smo djelimično riješili, a idejni projekat je već napravljen. Ovih dana se definišu tačne lokacije dalekovodnih mjesta – rekao je Čanović.
Prema njegovim riječima, u susret gradnji tog objekta radi se i na proširenju trafostanice u Podgorici, kako bi dalekovod mogao biti bez ikakvih problema priključen na postojeću mrežu. Albanska elektroprivreda, s druge strane, na sopstvenoj teritoriji obavlja takođe značajne pripremne radove. - Dalekovod će kroz crnogorsku teritoriju biti dugačak oko 27 kilometara, a biće sagrađen na trasi granica Albanije –trafostanica u Podgorici - istakao je Čanović.
U Vladi procjenjuju da će dalekovod Podgorica-Tirana omogućiti elektroenergetsku vezu i sa Italijom, budući da je Albanija povezana podvodnim kablom sa Apeninskim poluostrvom. - Pošto se već gradi 400 kilovoltni dalekovod Kosovo-Albanija, a imamo rekonstruisanu mrežu prema Ribaravinama (značajno pojačana trafostanica), to praktično znači da ćemo imati odličnu interkonekciju prema Kosovu, odnosno napajanje strujom sa dvije strane prema Crnoj Gori – objasnio je Čanović. Gradnja dalekovoda je najavljena krajem jula ove godine, kada je crnogorsku delegaciju, koja je prisustvovala početku radova u Skadru predvodio ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović, a albansku ministar ekonomije, trgovine i energetike Genc Ruli.
Predstavnici nacionalnih elektroenergetskih preduzeća dvije zemlje potpisali su i ugovor o realizaciji tog projekta.
Tada je ocijenjeno da će realizacija tog projekta doprinijeti uspješnijem funkcionisanju zajedničkog tržišta električne energije u okvitu Energetske zajednice, čije su članice i Crna Gora i Albanija. Istaknuto je i da projekat gradnje 400 kilovoltnog dalekovoda od velikog značaja i visokog prioriteta za čitav region.
Dalekovod bi trebalo da poboljša aktuelni nivo interkonekcije između Albanije i Crne Gore i interregionalne razmjene energije u okviru druge zone Unije za koordinaciju prenosa električne energije (UCTE). Inače, u regionu se sve češće pojavljuje problem nedovoljno raspoloživih kapaciteta za prenos električne energije i zagušenje prenosnih mreža, što onemogućava sigurno, pouzdano i kvalitetno snabdijevanje potrošača.
To ukazuje na hitnu potrebu izgradnje novih prenosnih linija i njihovo povezivanje na postojeću regionalnu prenosnu mrežu.
Nakon izgradnje dalekovoda do Albanije i rekonstrukcije prenosne preže prema Hrvatskoj, Crna Gora će od tranzitne struje ubirati značajna sredstva, a pošto se očekuje da će velika količina električne energije ići preko ovih dalekovoda za očekivati je milionske prihode.
Stručne analize govore, da osim ekonomske logike, izgradnja ovog dalekovoda dovodi do povećanja rezerve stabilnosti u regionalnoj mreži.
Takođe, smatraju stručnjaci, novi dalekovod do Tirane, dovodi do otklanjanja nesigurnih stanja identifikovanih u prenosnoj mreži, koja predstavljaju glavni ograničavajući faktor u prenosu snage i energije na pravcu sjever-jug i samim tim povećavaju prenosne kapacitete mreže, bez obzira da li se radi o ljetnjem ili zimskom režimu.
Stručnjaci vjeruju da će izgrađeni dalekovod Podgorica- Tirana makar upetostručiti dosadašnje transakcije električnom energijom, a izgradnja će smanjiti gubitke u prenosnoj mreži, koji su kod nas relativno visoki.
Dalekovodna mreža duga 1.200 kilometara
Funkcionalna cjelina Prenos raspolaže prenosnom mrežom koju čini preko 1.200 kilometara dalekovoda i 24 trafostanice i razvodna postrojenja na naponskim nivoima 400kV, 220kV i 110kV. Za poslove na održavanju i razvoju mreže u okviru Funkcionalne cjeline zadužen je Elektroprenos. Nadgledanje i upravljanje sistemom vrši se iz Nacionalnog dispečerskog centra u Podgorici, koji je u tu svrhu opremljen savremenom opremom za akviziciju podataka iz svih objekata prenosne mreže. Kao treća cjelina u okviru FC Prenos izdvaja se Operator tržišta, čiji djelokrug obuhvata poslove na organizovanju tržišta električne energije u Crnoj Gori. Dispečerski centar samostalno obavlja funkciju regulacije snage i frekvencije, koja počiva na SCADA sistemu (prikupljanje podataka, nadzor, praćenje i upravljanje), u potpunosti razvijenom i implementiranom sopstvenim snagama. Od decembra 1999. godine, od kada je, uz stalnu nadogradnju, ovaj sistem u funkciji, EPCG pokazuje gotovo najbolje rezultate u regulaciji u regionu.
Mreža do Albanije poboljšava napon
Stručnjaci časopisa Elektroprivreda, lista zajednice nekadašnjih jugoslovenskih energetskih kompanija tvrde da bi eventualna izgradnja planiranog dalekovoda od 400 kV Podgorica-Tirana-Elbasan, rasteretila ostale albanske interkonektivne dalekovode, a u režimu uvoza te zemlje od 300 megavata, po novom dalekovodu bi teklo svih 80 megavata struje ka Albaniji. - Što se naponskih prilika tiče, pokazuje se da objedinjavanje mreže Albanije značajno popravlja naponsku situaciju u 400 i 220 kilovoltnu mreže Crne Gore, Makedonije i juga Srbije sa Kosovom – tvrde stručnjaci zajednice jugoslovenskih elektroprivreda, u analizi iz 2005. godine.
Komplikovan posao
Hrvatska kompanija “Dalekovod” je za sve radove na gradnji dalekovoda po sistemu “ključ u ruke” ponudila iznos od 42 miliona eura. Tendersku dokumentaciju za ovaj posao je otkupilo 14 renomiranih evropskih kompanija specijalizovanih za gradnju prenosnih elektroenergetskih objekata. Tehnički dosta zahtjevan projekt sastoji se od gradnje vazdušnog dvostrukog 400 kilovoltnog voda u dužini od 76,14 kilometra, te jednostrukog dijela vazdušnog 400 kilovoltnog voda dužine 80,80 kilometara. Osim dalekovoda, ovaj projekt obuhvata i gradnju jednog 400 kV vodnog polja u postojećoj transformatorskoj stanici Elbasan 2, te dvaju vodnih 400 kV polja u transformatorskoj stanici Podgorica 2.Vodna polja se grade kako bi se značajno proširili kapaciteti trafostanica.