elektroenergetika
ELEKTROENERGETIKA
VESTI

FIRME
BAZA EE

EE BLOG
DOGAĐAJI

FAKULTETI
KNJIGE

ČASOPISI
POSLOVI

LINKOVI
SISTEMI

ISTORIJAT


Ako vam je potreban elektroinženjer sa smera energetika, oglas za posao možete postaviti ovde.
EE POSLOVI EE E SLEDEĆA >

01.07.2021 - Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za planiranje rada prenosnog sistema, Inženjer za operativno upravljanje - dispečer NDC, Inženjer za tehničke sisteme komunikacije i upravljanja u području prenosa

01.07.2021 - Elektromreža Srbije Beograd
Inženjer za održavanje visokonaponskih vodova, Inženjer za lokalno upravljanje, Inženjer za upravljanje održavanjem visokonaponskih postrojenja,

01.07.2021 - Elektromreža Srbije Valjevo
Inženjer za operativno upravljanje - dispečer, Inženjer za relejnu zaštitu i lokalno upravljanje u području prenosa

01.07.2021 - Elektromreža Srbije Bor
Inženjer za operativno upravljanje - dispečer

15.07.2021 - Avalon Partners Beograd
Inženjer tehničke podrške prodaji

10.07.2021 - Chemgineering Beograd
Engineer for Electrical Systems – international

26.06.2021 - Eaton Sremska Mitrovica
Inženjer sistema kvaliteta - pripravnik

EEEEEE SLEDEĆA >

Prikaz 1 do 7 od ukupno 2306 poslovaWeb Analytics

29.05.2021 - Modulor d.o.o. Beograd - Inženjer elektrotehnike

Modulor d.o.o. Beograd

Inženjer elektrotehnike

Opis posla:
Samostalno organizuje izvođenje elektro radova na projektima prema projektnoj dokumentaciji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i ostalim relevantnim zakonima i pravilinicima;
Analizira i daje primedbe na projektnu dokumentaciju;
Izrađuje i ažurira dinamički plan;
Prikuplja ponude, radi analize i daje predloge za nabavku materijala;
Prikuplja izveštaje o ispitivanjima i ateste;
Šalje upite i pregovara sa podizvođačima;
Usaglašava planove radova, radne snage i materijala u odnosu na master plan;
Sarađuje sa nadzornom službom i projektantskim nadzorom, vezano za tehničke detalje u projektu;
Daje predlog nadzoru i investitoru o eventualnim izmenama projekta, tehnologije ili materijala;
Traži produženje roka sa obrazloženjem (viša sila, nestanak vode, struje, projektnih rešenja i dr);
Vodi računa o ukupnoj ugovorenoj ceni i izrađuje ponude za nepredviđene i viškove;
Upravlja rokovima završetka ugovorenih radova i piše dopise za produženje roka;
Brine o poštovanju uslova iz ugovora;
Istražuje tržište u mestu gde se izvode radovi i daje predloge za ugovaranje poslova sa lokalnim dobavljačima i podizvođačima;
Prati (kao investitor i nadzor) radove svojih podizvođača, kooperanata, dobavljača i isporučioca opreme;
Prati rokove za nabavku materijala i opreme;
Pribavlja od podizvođača dokumentaciju za sertifikat o poreklu;
Vodi računa o kvalitetu izvedenih radova;
Brine da svi nabavljeni materijali imaju važeće izveštaje o ispitivanju;
Vodi računa da je svaki materijal odobren od strane nadzora pre nabavke;
Organizuje eksterna testiranja na gradilištu;
Izrađuje i prati sinhron planove;
Svakodnevno vodi građevinski dnevnik i upisuje sva dešavanja koja utiču na rok završetka radova, budžet, kvalitet, itd.;
Svakodnevno vodi građevinsku knjigu i crta dokaznice mera;
Pravi privremene situacije na osnovu građevinskih knjiga;
Brine da se mesečne situacije ispostavljaju jednom mesečno;
Brine o urednosti administracije i arhiviranju svih dokumenata koji su u vezi sa projektom na način koji je definisan standardom ISO 9001;
Vodi hronologiju prepiske između izvođača i ostalih učesnika;
Redovno šalje planove za nabavku resursa;
Stvara i održava dobar odnos sa svim učesnicima na projektu (investitor, korisnik, nadzor, itd.);
Prisustvuje sastancima na gradilištu i učestvuje u radu svih komisija na gradilištu;
Vrši pregled tehničke dokumentacije i sačinjava izveštaj sa predlozima za izmene koje mogu da dovedu do uštede novca (value engineering);
Daje instrukcije u delu tehnologije izvođenja radova i tehničke ekspertize;
Organizuje obuke za ugradnju materijala;
Izrađuje projekte tehnologije građenja;
Izrađuje planove radne snage, opreme i materijala;
Radi analize cena na bazi normativa i standarda;
Brine o zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu;
Vodi računa o potencijalnim rizicima i blagovremeno obaveštava koordinatora projekta putem pisanog dopisa; Priprema privremene i okončane situacije u delu elektro radova;
Priprema i izrađuje projekat izvedenog objekta;
Šalje izveštaje o preseku stanja radova.

Od kandidata očekujemo:
Univerzitetsko obrazovanje (dipl. inženjer elektrotehnike, inženjer elektrotehnike, poželjan je smer energetike/elektronike/elektromehanike),
Prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima je poželjno, ali nije neophodno,
Licenca 450 ili 453 je poželjna,
Aktivno znanje engleskog jezika,
Dobro poznavanje naprednih informatičkih alata (Auto Cad, Microsoft Office),
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač).

Dodatne veštine i osobine koje tražimo od kandidata:
Sistematičnost, odgovornost i ažurnost u izvršavanju svojih radnih obaveza,
Veoma dobre opšte intelektualne sposobnosti,
Dinamičnost, ciljnu usmerenost i prihvatanje visokih standarda rada,
Težnju ka stalnom unapređenju posla i profesionalnom i ličnom usavršavanju,
Spremnost na timski rad i prilagodljivost različitim ljudima i okruženjima,
Dobro funkcionisanje u kriznim situacijama i prilikom rada pod pritiskom.

Kandidatima nudimo mogućnost rada u dinamičnom poslovnom okruženju, u stabilnoj kompaniji sa odličnom perspektivom razvoja na inostranim tržištima, i sa velikim potencijalom za lični i profesionalni rast i razvoj karijere. Nakon zapošljavanja kandidati će proći različite edukacije i treninge sa ciljem kvalitetnog uvođenja u posao, biće im dodeljeni mentori, eksperti u svojim oblastima rada, koji će im pomoći da brzo postanu samostalni, kvalitetni stručnjaci.

Sajt EE postoji od 2006. godine, sa namerom da se sve informacije iz elektroenergetike, nadju na jednom mestu.

Povezani poslovi :

29.05.2021 Modulor d.o.o. Beograd
Inženjer elektrotehnike
11.01.2019 Modulor Beograd
Inženjer elektrotehnike – Odgovorni izvođač elektro radova
26.1.2018 Modulor Beograd
Inženjer elektrotehnike
15.3.2017 Modulor Beograd
Diplomirani inženjer elektrotehnike / Odgovorni izvođač radova