elektroenergetika

NOVI SEEPEX REKORDI
29 Mar 2021 - ems

Nakon i više nego uspešne 2020. godine, pogotovu ako se u obzir uzmu COVID 19 pandemijske okolnosti koje su iziskivale korenite promene u biznis pristupu, početak 2021.godine doneo je nove rekordne količine trgovanja na polju dan-unapred trgovine na organizovanom tržištu električne energije. Pored toga intenzivirani su i pregovori o dodatnim trejderskim modulima koje bi SEEPEX mogao da uvrsti u svoj portfolio, kao i potencijalnim project manager angažmanima i uslugama na konsultantskom polju. U toku su i finalne analize i odobrenja tzv. KYC (Know Your Customer) dokumenta sa još dve renomirane evropske trejding kompanije, koje bi u najskorije vreme mogle postati SEEPEX članice, i na taj način bi se broj SEEPEX učesnika povećao na rekordnih 24. U 2020. godini na organizovanom tržištu električne energije ostvarena je ukupna količina trgovine od 2.816.006 MWh uz prosečnu cenu od 38,97 €/MWh. U januaru 2021. godine postavljen je rekord u mesečnoj trgovini od SEEPEX osnivanja u iznosu od 350.538,3 MWh. Međutim, već u februaru mesecu, koji je tradicionalno na godišnjem nivou uvek jedan od meseci sa najmanjim obimom trgovine, postavljen je novi mesečni rekord u iznosu 383.651,4 MWh. Značajno je napomenuti i postavljanje dnevnog rekorda 07.02.2021. kada je na dnevnom nivou istrgovano 18.615,1 MWh, a takođe u tom danu je ostvarena i maksimalna satna istrgovana količina u iznosu 1040,9 MWh. Osim značajno boljeg rezultata u pogledu količine istrgovane energije, primetan je i porast „wholesale“ cene u posmatranim mesecima, što ovom ostvarenom rezultatu daje dodatni težinski faktor.

Jedna od aktivnosti koja je obeležila kraj 2020. i početak 2021.godine je i aktivno učešće SEEPEX zaposlenih u izradi novog Zakona o energetici. Osim u amandmanima na članove Zakona koji se tiču celokupnog tržišta električne energije u Republici Srbiji, najveći doprinos dat je na polju definisanja NEMO (Nominovani operator tržišta električne energije), kao subjekta određenog za sprovođenje spajanja dan unapred (day-ahead) i unutardnevnog (intraday) organizovanog tržišta električne energije sa susednim organizovanim tržištima električne energije. Preduslovi za dobijanje NEMO statusa bili su da subjekt mora da ima na raspolaganju odgovarajuće resurse za koordinisano sprovođenje dan unapred, odnosno unutardnevnog spajanja tržišta električne energije, uključujući resurse neophodne za obavljanje poslova nominovanog operatora tržišta električne energije, finansijske resurse, potrebnu informacionu tehnologiju, tehničku infrastrukturu i radne postupke, što SEEPEX po trenutnim parametrima uveliko i ispunjava. SEEPEX će u tom slučaju (kao NEMO) takođe biti dužan da:1) prima naloge od učesnika na tržištu; 2) uparuje i dodeljuje naloge u skladu sa rezultatima day-ahead i intraday spajanja tržišta; 3) objavljuje cene koje su rezultat trgovanja na day-ahead i intraday tržištu; 4) vrši finansijsko poravnanje i plaćanje.

Početak 2021. godine doneo je i nove aktivnosti u projektima koji već traju. Tako su završene definicije slučajeva (Use Cases), zahteva (Requirements) kao i definicije indikatora performansi (KPIs) evropskog projekta TRINITY, kao i dobar deo posla oko dizajna alata za Intraday aukcionu platformu, platforme za trgovinu garancijama porekla, platforme za aukciju rezerve kapaciteta kao i platforme za bilateralnu trgovinu. Jedan od prioritetnih zadataka na kome se uveliko radi jeste i inoviranje novih funkcionalnosti tzv. blok produkata. U narednim mesecima predviđeno je dostavljanje BBOF izveštaja svim učesnicima na SEEPEX tržištu. U zavisnosti od povratnih informacija korisnika i procenjene izvodljivosti, u planu su i neki sasvim novi blok proizvodi (linked blocks, curtailed blocks...). Ukoliko bi kompletna zakonska legislativa oko usvajanja NEMO statusa bila u skladu sa planiranim SEEPEX terminima, očekuje se dobijanje istog u zadnjem kvartalu 2021. godine, a samim tim, odmah nakon toga i mogućnost širenja evropskog SEEPEX biznisa. Krajnji cilj je naravno tzv. kaplovanje (eng. "coupling“) sa susednim tržištima, što bi umnogome povećalo količinu istrgovane energije, a samim tim donelo i bolje finasijske rezultate za SEEPEX.

Povezane vesti SRBIJA

29 Mar 2021 NOVI SEEPEX REKORDI ems

18 Mar 2021 Kako gasne elektrane utiču na tržište električne energije kod nas? kamatica

15 Okt 2020 Veleprodajne cene struje na tržištu drastično pale bif

1 Sep 2019 Ujedinjenje srpske i mađarske berze energije nekonomija

30 Maj 2019 SEEPEX: Uvedeni fjučersi b92

8 Feb 2018 Nova regionalna berza elektricne energije ems

4 Maj 2017 EPCG u procesu prijema na srpsku berzu b92

2 Dec 2016 U energetici će preživeti samo najefikasniji beta

12 Sep 2016 SEEPEX ostvario najveću dnevnu i satnu količinu seepex

25 Jul 2016 SEEPEX–implementirani model uspešno funkcioniše emsWeb Analytics