elektroenergetika

VE Krivača: Imaće 22 vetrogeneratora visine do 205 m
7 Sep 2020 - b92

Na teritoriji tri opštine u istočnoj Srbiji planirana je gradnja vetroelektrane "Krivača". Područje planirane vetroelektrane zahvata površinu od oko 242,16 hektara koji se nalazi u okviru opština Golubac, Kučevo i Veliko Gradište, navodi se u ažuriranoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje vetrolektrane "Кrivača" na teritoriji opština Golubac i Kučevo.

Kako se navodi u ažuriranoj studiji, umesto prvobitno planiranih 38 vetrogeneratora, biće izgrađeno 22. Razlog za izgradnju manjeg broja vetrogeneratora je da se ne prekorači ukupna instalisana snaga vetroelektrane "Кrivača" od 103,32 MW.

"Iz napred navedenog, nosilac projekta pristupa ažuriranju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja će obuhvatati samo izgradnju 22 vetrogeneratora ukupne instalisane snage 103,32 MW na mestu preuzimanja električne energije od strane EMS-a", piše u ažuriranoj studiji.

Prema ažuriranom planu, postaviće se vetrogeneratori veće instalisane snage, veće visine stuba i većeg prečnika lopatica, u odnosu na vetrogeneratore koji su prvobitno bili predviđeni.

Vetrogeneratori biće snage do 5,8 MW. Vetrogenerator će biti opremljen trokrakom elisom prečnika maksimalno 155 metara, a maksimalna ukupna visina vetrogeneratora će biti do 205 metara.

Okruženje planirane vetroelektrane "Krivača" predstavlja retko naseljeno područje niskih gustina stanovanja, tako da se ne očekuju negativni uticaji izazvani aktivnostima u naseljenim mestima u okruženju. Područje se nalazi i na bezbednoj udaljenosti od granice Nacionalnog parka "Đerdap".

Na području vetroelektrane „Кrivača“ nisu identifikovani pokazatelji nestabilnosti terena, pojave klizišta, sleganja terena, erozije. Nosivost terena je zadovoljavajuća, na osnovu izvršenih geomehaničkih istraživanja.

Takođe, sa aspekta opštih karakteristika i odlika područja, na osnovu edifikatora na području i u okruženja lokacija je ekološki prihvatljiva sa aspekta planiranja i realizacije vetroelektrane "Кrivača" uz obavezne mere zaštite i monitoringa životne sredine, posebno na one koje će se odnositi na zaštitu ptica i slepih miševa.

Nosilac Projekta "Ivicom energy" d.o.o. od 2009. godine vrši merenja potencijala vetra na lokacijama Golo brdo i Debelo brdo, na osnovu kojih je utvrđeno da postoji energetski potencijal vetra koji se može tehnički iskoristiti. Na osnovu rezultata merenja, noslac projekta je doneo odluku o izgradnji vetroelektrane „Кrivača“ koja je namenjena za proizvodnju električne energije uz pomoć snage vetra.

Povezane vesti SRBIJA

22 Apr 2021 Veliki potencijal vetrenjača biznis

19 Apr 2021 Planska ulaganja EPS-a – garancija energetske nezavisnosti srbijadanas

13 Apr 2021 Izgradnja Transbalkanskog koridora značajna za energetsku stabilnost Srbije i Crne Gore ekapija, EE

8 Apr 2021 Zelena energija EPS-a u korak sa svetom b92

4 Apr 2021 Otkup struje iz obnovljivih izvora uskoro zakonska obaveza novaekonomija

28 Mar 2021 SISTEMA ZA DINAMIČKO RAČUNANJE LIMITA DALEKOVODA U EMS ems

19 Mar 2021 Izraelci će blizu Idvora izgraditi vetroparak "Pupin" rtv

18 Mar 2021 Kako gasne elektrane utiču na tržište električne energije kod nas? kamatica

11 Mar 2021 Tri zamerke Srbiji iz EU u vezi energetike telegraf

5 Mar 2021 Srbija godišnje uštedi energije za oko 150.000 domaćinstva, ali i dalje ispod evropskog proseka ekapijaWeb Analytics