elektroenergetika

Kompanija Bio Pan Gas gradiće biogasnu elektranu u Sečnju
19 Avg 2020 - ekapija

Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Opštine Sečanj zakazalo je za 31. avgust javnu prezentaciju studije o proceni uticaja na životnu sredinu buduće biogasne elektrane u toj opštini.

Nosilac projekta, preduzeće Bio Pan Gas doo iz Sečnja podelo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje biogasne elektrana snage 999 kWel, čija se realizacija planira na kat. parceli br. 950/8, KO Sečanj.

Javna prezentacija i javna rasprava o studiji o proceni uticaja biće održana u prostorijama Male većnice, u ulici Vožda Karađorđa br. 57. u Sečnju, 31. avgusta 2020.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.


Povezane vesti SRBIJA

21 Sep 2020 Male elektrane - profit ogroman, a poslovni rizik minimalan 021

21 Sep 2020 Biogas i biomasa veliki potencijal za Srbiju ekapija

14 Sep 2020 Otpad koji nastaje „od njive do trpeze" idealan za „zelenu struju" rts

19 Avg 2020 Kompanija Bio Pan Gas gradiće biogasnu elektranu u Sečnju ekapija

22 Jun 2020 Priručnik za dobijanje električne i toplotne energije iz biogasa ekapija

31 Maj 2020 Online konferencija ZELENA EKONOMIJA REGIONA kurir

25 Mar 2020 Da li kriza ugrožava proizvodnju energije iz OIE? ekapija

23 Feb 2020 Dani energetike 26. i 27. februara u Novom Sadu ekapija

23 Feb 2020 Zelene kilovate plaćaju svi građani 021

3 Feb 2020 Naknada za OIE nepromenjena u 2020. nekonomijaWeb Analytics