elektroenergetika

Aktualizovana priča o Đerdapu 3
14 Jul 2020 - sputnik

Srbija, koja je tokom devedesetih godina 20. veka bila suočena sa restrikcijama struje i problemima sa obezbeđivanjem energetske sigurnosti u novom veku, takoše, iz fioka vadi mnoge energetske projekte, među kojima je izgradnja Reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3.

Traže se potencijalni partneri, a javljaju se i mnogi koji u realizaciji ove ideje vide mogućnost za obezbeđivanje izvora jeftine i uvek dostupne struje, koja se može proizvesti baš onda kada je na tržištu najpoželjnija.

Srbiji stužu ponude i(li) obilaze je delegacije iz Rusije, Norveške, Kine, Nemačke… Ali, konkretnih pregovora, osim u izjavama nekih naših političara, nije bilo.

Na sajtu elektroprivrede Srbije navedeno je da izgradnjom đerdapskih elektrana hidropoptencijal Dunava nije iscrpljen i da postoji plan da se izgradi hidroelektrana Đerdap 3. Elektrana bi bila reverzibilno pumpno-akumulaciono postrojenje, koje bi se gradilo na 1007. kilometru Dunava. Koncepcija rešenja sastoji se u tome da se voda zahvata iz Đerdapskog jezera sa kote 68 m, pumpa u gornje predviđene bazene Pesača i Brodica u vreme kada elektroenergetski sistem Srbije raspolaže viškom električne energije. U vrhovima opterećenja Đerdap 3 bi radio kao akumulaciona elektrana koja obezbeđuje neophodnu snagu u sistemu i potrebne količine energije.

Energetski stručnjaci smatraju da je reč o veoma isplativom projektu. U pregovorima o potencijalnim partnerima za izgradnju RHE Đerdapa 3 Srbija je najdalje otišla sa nemačkom kompanijom RWE. Ali, 2010. godine Rumunska strana se pobunila, tvrdeći da bi Đerdap 3, koji bi se gradio samo sa srpske strane uticao na eksploataciju sistema postojećih elektrana Đerdap 1 i Đerdap 2.

Sada, kada Rumuni planiraju svoju hidroelektranu, na svojoj obali Dunava, otvara se, svakako, i mogućnost da Srbija ponovo aktuelizuje svoju priču o Đerdapu 3. Dve zemlje su u partnerstvu dužem od pola veka do sada uspevale da nađu zajednički jezik. A Srbiji bi nova zelena energija iz Đerdapa 3 svakako značila – ne samo za energetsku bezbednost.

U prethodnom veku snage velikih voda u Evropi je uglavnom maksimalno iskorišćene, poput projekata izgradnje velikih hidroelektrana na Dunavu – Đerdapa 1 i Đerdapa 2, gde su snagu najduže evropske reke po prolasku kroz Đerdapsku klisuru partnerski iskrostile Rumunija i Srbija. Reč je o projektima koji su osmišljavani i realizovani pre više od pola veka a rad agregata u srpskoj HE Đerdap 1 sinhronizovan je za isporuku električne energije na elektroprenosnu mrežu 5. avgusta 1970. godine.


Povezane vesti SRBIJA

7 Feb 2021 EPS nastavlja velika ulaganja i u 2021. godini novosti

1 Dec 2020 Počela gradnja postrojenja za odsumporavanje u TENT B rtv

29 Nov 2020 HE Đerdap: Duplo više energije energija

11 Nov 2020 EPS mora i može bolje danas

7 Sep 2020 VE Krivača: Imaće 22 vetrogeneratora visine do 205 m b92

3 Sep 2020 Za 33 odsto veća proizvodnja hidroelektrana EPS-a srbijadanas

9 Avg 2020 Izazovi energetske tranzicije u Srbiji energija

14 Jul 2020 Aktualizovana priča o Đerdapu 3 sputnik

29 Jun 2020 Srbija i RS grade tri nove hidroelektrane na Drini politika

29 Jun 2020 Dnevni rekordi u proizvodnji struje HE Đerdap 1 i Zvornik rtvWeb Analytics