elektroenergetika

Data saglasnost na nova Pravila o radu Elektromreži Srbije
25 Apr 2020 - rtv

Vlada Srbije dala je saglasnost na Pravila o radu prenosnog sistema električne energije državnog Akcionarskog društva “Elektromreža Srbije”, objavljeno je u Službenom glasniku. Pravila je donela Skupština Elektromreža 17. marta na vanrednoj sednici, a u međuvremenu dobijena je i saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS).

Ovim Pravilima uređuju se odnosi između operatora prenosno sistema i korisnika tog sistema, navela je Agencija i objavila da je u osnovi ovih Pravila prethodna verzija Pravila o radu prenosnog sistema, koju je trebalo uskladiti sa tehničkim zahtevima iz evropskih mrežnih pravila za priključenje i za rad sistema u regularnim i havarijskim uslovima, sa obavezujućim tehničkim aktima Udruženja evropskih operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO).

AERS je naveo i da su Pravila usklađena sa novim konceptom tehničkog sistema upravljanja operatora prenosnog sistema.

Povezane vesti SRBIJA

22 Feb 2021 Potpisan sporazum o dodeli 12,5 miliona evra za Transbalkanski koridor telegraf, EE

9 Feb 2021 Da li novi Zakon o OIE najavljuje novu eru solarne energije u Srbiji? ekapija

1 Feb 2021 Podrška izgradnji Transbalkanskog energetskog koridora dnevnik

14 Jan 2021 Kupovina od 7 miliona brine komšije b92

13 Jan 2021 EMS: Naši dispečeri sprečili "blekaut" u regionu blic

13 Dec 2020 Pančevo dobija vetroelektranu sa 60 vetrenjača ekapija

7 Dec 2020 EMS ne predaje Valač politika

22 Nov 2020 Potpisani sporazumi sa operatorima u regionu ekapija

13 Nov 2020 EMS AD priključen na AIB Hub ems

12 Okt 2020 Srbija nedovoljno koristi zelenu energiju rtsWeb Analytics