elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Projektant elektro instalacija jake i slabe struje
28.09.2023 - International Engineering BG

International Engineering Service d.o.o. Beograd, Niš

Projektant elektro instalacija jake i slabe struje

Opis radnog mesta:
Izrada projektno-tehničke dokumentacije elektro instalacija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata (crteži osnova sa prikazom instalacija, preseci, detalji, šeme, tehnički opisi, specifikacija opreme…)
Samostalno projektovanje instalacija jake struje (srednjenaponska postrojenja, instalacije osvetljenja, napajanja, gromobranske instalacije…) i slabe struje (komunikacioni sistemi, sistemi dojave požara, alarmni sistemi, video nadzor, kontrola pristupa …)
Izrada pratećih proračuna elektro instalacija i tehničkih specifikacija
Koordinacija elektro instalacija sa ostalim strukama (sinhron plan)
Organizacija rada saradnika na projektu i vođenje projekta u skladu sa utvrđenim terminima
Organizacija i upravljanje tehničkom dokumentacijom

Uslovi konkursa i potrebno iskustvo:
Završene osnovne ili master studije na elektrotehničkom fakultetu (poželjno smer energetika/telekomunikacije)
Minimalno 5 godina radnog iskustva u projektnom birou na poslovima izrade tehničke dokumentacije elektro instalacija
Praktično iskustvo u korišćenju programa za proračun elektro instalacija (proračun osvetljenja, proračun strujnih kola…)
Napredno korišćenje računara i rada u MS Office paketu i AutoCAD programu (2D i 3D)
Poznavanje uobičajenih praksi i standardnih procedura u oblasti projektovanja kao i relevantnih propisa, zakona i normi u polju projektovanja elektro instalacija (IEC / DIN / VDE)
Konverzacijski nivo engleskog i/ili nemačkog jezika
Timsko orijentisani rad
Poželjno iskustvo na inostranim projektima u skladu sa međunarodnim normama

Zaposlenima nudimo:
Dobre uslove rada i mogućnost stalnog zaposlenja
Prijatno radno okruženje i dobre međuljudske odnose
Rad na velikim inostranim projektima u visoko-organizovanom sistemu u kome se poštuju procedure i gde zaposleni znaju šta se od njih očekuje
Profesionalnu obuku i stručno usavršavanje (npr. učenje nemačkog jezika, obuku u softverskim alatima – MicroStation, Revit, stručne kurseve itd.)
Povezani POSLOVI

21.06.2024 Lead Electrical Engineer Siemens Energy Beograd

11.06.2024 OHL Site Supervision - FIDIC Engineer GOPA-International Beograd

31.05.2024 Electrical Design Engineer W&L Engineering Beograd

07.05.2024 Electrical Engineer with licenses 450 and 453 China Shandong Beograd

07.05.2024 Electrical Engineer with license 450 China Shandong Požarevac

24.04.2024 Project Engineer - Power Solution Lead Schneider Electric NS,BG

15.04.2024 Senior Electrical Design Engineer Wyss&Lila Beograd

07.04.2024 Senior Electrical Engineer Mott MacDonald Beograd

27.03.2024 Electrical Engineer IRD Engineering Beograd

06.04.2024 Inženjer za elektroenergetske instalacije - International/Engineer for Power engineering - International Chemgineering International BGWeb Analytics