elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6)
07.10.2023 - Elektroprivreda Srbije Beograd

Elektroprivreda Srbije Beograd

Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (pripravničko radno mesto)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ЗА 6 (ШЕСТ) ИЗВРШИЛАЦА НА РАДНОМ МЕСТУ :
ИНЖЕЊЕР ЗА РЕПЛАНИРАЊЕ И ОПЕРАТИВНО ЕНЕРГЕТСКО УПРАВЉАЊЕ - ДИСПЕЧЕР
(приправничко радно место)

у Сектору за диспечерско планирање и управљање производњом
Послови управљања електроенергетским портфељем

ОПИС ПОСЛА:
Учествује у изради реплана производње и потрошње купаца;
Учествује у оперативном управљању производњом (диспечер производње) давањем налога балансним ентитетима;
Прикупља податке о котама, дотоцима и протоцима на профилима хидроелектрана;
Прикупља сатне податке о оствареној производњи на прагу електрана;
Евидентира нерасположивости производних капацитета;
Води диспечерски дневник;
Припрема јутарњи извештај о раду производних капацитета, оствареној потрошњи и оствареним енергетским трансакцијама ЕПС Групе за претходни дан.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:
Завршене мастер академске студије или завршене основне академске студије 240 ЕСПБ и мастер студије у току, електро струка, смер/одсек енергетика;
Знање енглеског језика – средњи ниво;
Није потребно радно искуство.

Радно место предвиђа рад у сменама.
Место рада: Београд

Радни однос се заснива на одређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом на ЕПС обрасцу (https://www.eps.rs/cir/SiteAssets/Pages/praksa/CV%20obrazac%20EPS.docx) и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама) се достављају на адресу ljudski.resursi@eps.rs до 07.10.2023. године.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Povezani POSLOVI

07.10.2023 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6) Elektroprivreda Srbije Beograd

13.10.2022 Odgovorni izvođač radova Telegroup Beograd, Novi Sad

02.11.2021 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6) Elektroprivreda Srbije Beograd

18.03.2020 Vodeći nadzorni inženjer za elektroenergetske sisteme i postrojenja,Vodeći nadzorni inženjer za kontrolu,upravljanje i zaštitu (2),Inženjer izvršenja za elektro energetska postrojenja,Koordinator za projektovanje i izvođenje radova EPS Obrenovac

18.03.2020 Sistem inženjer 1 EPS Svilajnac

19.9.2018 МЛАЂИ ИНЖЕЊЕР ЕПС В. Црљени

19.9.2018 ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР (3) ЕПС Костолац

19.9.2018 ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕПС Кладово

19.9.2018 ИНЖЕЊЕР ИЗВРШЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА ЕПС Обреновац

19.9.2018 МЛАЂИ ИНЖЕЊЕР (3) ЕПС ОбреновацWeb Analytics