elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6)
07.10.2023 - Elektroprivreda Srbije Beograd

Elektroprivreda Srbije Beograd

Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (pripravničko radno mesto)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ЗА 6 (ШЕСТ) ИЗВРШИЛАЦА НА РАДНОМ МЕСТУ :
ИНЖЕЊЕР ЗА РЕПЛАНИРАЊЕ И ОПЕРАТИВНО ЕНЕРГЕТСКО УПРАВЉАЊЕ - ДИСПЕЧЕР
(приправничко радно место)

у Сектору за диспечерско планирање и управљање производњом
Послови управљања електроенергетским портфељем

ОПИС ПОСЛА:
Учествује у изради реплана производње и потрошње купаца;
Учествује у оперативном управљању производњом (диспечер производње) давањем налога балансним ентитетима;
Прикупља податке о котама, дотоцима и протоцима на профилима хидроелектрана;
Прикупља сатне податке о оствареној производњи на прагу електрана;
Евидентира нерасположивости производних капацитета;
Води диспечерски дневник;
Припрема јутарњи извештај о раду производних капацитета, оствареној потрошњи и оствареним енергетским трансакцијама ЕПС Групе за претходни дан.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:
Завршене мастер академске студије или завршене основне академске студије 240 ЕСПБ и мастер студије у току, електро струка, смер/одсек енергетика;
Знање енглеског језика – средњи ниво;
Није потребно радно искуство.

Радно место предвиђа рад у сменама.
Место рада: Београд

Радни однос се заснива на одређено време.

Пријаве на конкурс са биографијом на ЕПС обрасцу (https://www.eps.rs/cir/SiteAssets/Pages/praksa/CV%20obrazac%20EPS.docx) и доказима о испуњености услова (скениране копије диплома/уверења о стеченим квалификацијама) се достављају на адресу ljudski.resursi@eps.rs до 07.10.2023. године.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Povezani POSLOVI

13.03.2024 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer(3), Stručni saradnik za kratkoročnu trgovinu - spot trgovac električnom energijom(3) Elektroprivreda Srbije Beograd

07.10.2023 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6) Elektroprivreda Srbije Beograd

13.10.2022 Odgovorni izvođač radova Telegroup Beograd, Novi Sad

02.11.2021 Inženjer za replaniranje i operativno energetsko upravljanje - dispečer (6) Elektroprivreda Srbije Beograd

18.03.2020 Vodeći nadzorni inženjer za elektroenergetske sisteme i postrojenja,Vodeći nadzorni inženjer za kontrolu,upravljanje i zaštitu (2),Inženjer izvršenja za elektro energetska postrojenja,Koordinator za projektovanje i izvođenje radova EPS Obrenovac

18.03.2020 Sistem inženjer 1 EPS Svilajnac

19.9.2018 МЛАЂИ ИНЖЕЊЕР ЕПС В. Црљени

19.9.2018 ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР (3) ЕПС Костолац

19.9.2018 ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕПС Кладово

19.9.2018 ИНЖЕЊЕР ИЗВРШЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА ЕПС ОбреновацWeb Analytics