elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vođa projekta jake struje
27.09.2023 - Instal teh Beograd

Instal teh d.o.o. Beograd

Vođa projekta jake struje

Uslovi za kandidata:
VII stepen stručne spreme - elektrotehnički fakultet, smer energetika, sa ili bez iskustva
Poželjno - posedovanje licence Inženjerske komore Srbije (450/350), može i bez licence
Poznavanje opšteg rada na računaru (AutoCAD, MS Office)
Razvijen osećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate i samostalnost u radu
Znanje engleskog jezika
Radno iskustvo poželjno

Zadaci/odgovornosti:
Izrada i obrada tehničkog dela ponude/predmera i predračuna
Organizovanje i praćenje realizacije projekata, saradnja sa investitorom i kooperantima
Konstantno nadgledanje projekata i procene rezultata i prezentovanje izveštaja nadređenom (direktoru), o progresu projekta
Organizuje celokupan rad gradilišta (raspoređuje radnike prema definisanoj dinamici radova)
Kombinovani rad u kancelariji i na terenu – gradilištu
Saradnja sa magacinom i sektorom nabavke, opštih i pravnih poslova i sa ostalim inženjerima

Ponuđene pogodnosti:
Rad u uspešnom radnom okruženju
Mogućnost edukacija i konstantno usavršavanje u skladu sa ambicijama i postignutim rezultatima
Povezani POSLOVI

05.01.2024 Diplomirani inženjer elektrotehnike Sof elektro Srbija

27.12.2023 Inženjer za elektroenergetske instalacije Chemgineering International BG

05.12.2023 Inženjer za obnovljive izvore energije LOGO Beograd

29.11.2023 Projektant elektroenergetskih instalacija, pogona i upravljanja Mikrokontrol Beograd

25.11.2023 Elektroinženjer - Projektant električnih instalacija baznih stanica CETIN Beograd

09.12.2023 Elektroinženjer (PLC i SCADA), Elektroinženjer 3B Inženjering Beograd

24.11.2023 Odgovorni izvođač radova za izvođenje elektro instalacija, Inženjer na gradilištu za izvođenje elektro instalacija Strabag Beograd

17.11.2023 Projektant instalacija jake struje, Inženjer prodaje Log design Beograd

01.12.2023 Elektro inženjer za nadzor nad ugradnjom elektro opreme Gruner Balkans Kalinovik BIH

29.11.2023 Vođa projekta jake struje Instal teh BeogradWeb Analytics