elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija
20.09.2023 - Structura Concept Beograd

Structura Concept d.o.o. Beograd

Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija

Zahtevi za radno mesto
školska sprema: VSS/VII–1 elektrotehnički fakultet;
radno iskustvo: 5 godina rada u struci na poslovima izgradnje elektroinstalacija;

Posebna znanja i veštine:
visok nivo organizacije;
sposobnost brzog uočavanja,
temeljnost u radu i smisao za detalje;
intuitivno razmišljanje;
dobra koordinacija i sposobnost rada u timovima;
upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje;
moć kontrole rada drugih;
dobre komunikativne sposobnosti;
visoka informatička pismenost;
usmerenost na postizanje rezultata;
sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština;
motivisanost za permanentno usavršavanje;
aktivno znanje engleskog jezika;
vozačka dozvola (B).

Osnovni zadatak radnog mesta:
Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija je zadužen za sve aktivnosti u toku realizacije projekta izgradnje objekta – za sve aktivne projekte izgradnje svih vrsta elektro instalacija. On planira projekat izgradnje elektro instalacija (zajedno sa rukovodiocem radova na izgradnji objekta), propisuje pravila rada u skladu sa relevantnim procedurama, određuje rokove, raspored obavljanja poslova i kontroliše rad izvršilaca. Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija svoj svoj rad obavlja u poslovnim prostorijama firme (sastavljanje plana realizacije projekta izgradnje elektro instalacija, raspoređivanje zaduženja rukovodiocima radova na izgradnji objekata, planiranje budžeta projekata izgradnje elektro instalacija), prostorijama na mestima izgradnje objekata i samim objektima (koordinacija izvršenja zadataka, kontrola rezultata rada i realizacije projekata izgradnje elektro instalacija, ispravljanje nepravilnosti u toku realizacije projekata izgradnje elektro instalacija), kao i na sastancima kako bi se stvorili što bolji uslovi za realizaciju projekata izgradnje. Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija redovno izveštava Tehničkog direktora i Direktora o rezultatima napred navedenih aktivnosti.
Povezani POSLOVI

27.12.2023 Junior Electrical Design Engineer Introba Beograd, Šabac

25.10.2023 Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija Structura Concept Beograd

20.09.2023 Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija Structura Concept Beograd

30.08.2023 Senior Electrical Design Engineer, Intermediate Electrical Design Engineer Introba Beograd

17.08.2023 Koordinator projekata izgradnje elektroinstalacija Structura Concept Beograd

05.07.2023 Senior Power Systems Engineer, Electrical Engineer - Secondary design Mott MacDonald Beograd

07.06.2023 Electrical Engineer - Solar Power Industry Marwin Solar Niš

21.05.2023 Principal Power System Studies Engineer, Senior Power Systems Engineer, Senior Electrical Engineer, Electrical Engineer - Secondary design Mott MacDonald Beograd

12.05.2023 Samostalni projektant elektroinstalacija, Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija Structura Concept Beograd

25.4.2023 Principal Power System Studies Engineer, Electrical Engineer - Secondary design Mott MacDonald BeogradWeb Analytics