elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Vođa projekta jake struje
22.12.2021 - Instal teh Beograd

Instal teh d.o.o. Beograd

Vođa projekta jake struje

Uslovi za kandidata:
VII stepen stručne spreme - elektrotehnički fakultet (smer energetika, radno iskustva u izvođenju elektro instalacija jake struje)
Poželjno - posedovanje licence Inženjerske komore Srbije (450/350), može i bez licence
Dobro poznavanje opšteg rada na računaru (AutoCAD, MS Office)
Razvijen osećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate i samostalnost u radu
Znanje engleskog jezika (govorno i pisano)
Radno iskustvo poželjno

Zadaci/odgovornosti:
Izrada i obrada tehničkog dela ponude/predmera i predračuna
Organizovanje i praćenje realizacije projekata, saradnja sa investitorom i kooperantima
Konstantno nadgledanje projekata i procene rezultata i prezentovanje izveštaja nadređenom (direktoru), o progresu projekta
Organizuje celokupan rad gradilišta (raspoređuje radnike prema definisanoj dinamici radova)
Kombinovani rad u kancelariji i na terenu – gradilištu
Saradnja sa magacinom i sektorom nabavke, opštih i pravnih poslova i sa ostalim inženjerima

Ponuđene pogodnosti:
Rad u uspešnom radnom okruženju
Mogućnost edukacija i konstantno usavršavanje u skladu sa ambicijama i postignutim rezultatima
Povezani POSLOVI

11.12.2021 Diplomirani inženjer elektrotehnike - master - smer energetika Energogroup Beograd

24.12.2021 Projektant elektroinstalacija Arhinaut VMR Beograd

24.12.2021 Elektroinženjer 3B Inženjering Beograd

07.12.2021 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija srednjeg i visokog napona Global Substation Solutions Bg

22.12.2021 Vođa projekta jake struje Instal teh Beograd

25.11.2021 Glavni inženjer elektro instalacija (2) Energoprojekt-visokogradnja Bg

04.12.2021 Koordinator projekata izgradnje elektro instalacija Structura Concept Beograd

21.11.2021 Odgovorni projektant za elektro poslove NIS Pančevo

20.11.2021 Projektni inženjer – Project manager, Design Engineer – Projektant Energize Beograd

18.11.2021 Projektant elektro instalacija jake i slabe struje International Engineering BgdWeb Analytics