elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

ELEKTROINŽENJER U PRIPREMI, ELEKTROINŽENJER - SEF GRADILISTA
12.10.2021 - ELEKTROMONT-ILT BEOGRAD

Firma: ELEKTROMONT-ILT DOO BEOGRAD

Radna pozicija: ELEKTROINŽENJER U PRIPREMI

Oglas važi do: 12.10.2021

OPIS POSLA:
Izrada projektne dokumentacije kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja, samostalno ili u timu;
Odgovoran za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka svim saradnicima, kao i za usklađivanje istih sa svim strukama;
Razrada sopstvenih ili tuđih koncepta do nivoa projekta za građevinsku dozvolu, u skladu sa lokalnim propisima;
Razrada projektne dokumentacije do nivoa za izvođenje;
Izrada budžetskih procena, predmera, predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom;
Izrada tehničkih opisa i projektnih zadataka;
Komunikacija sa klijentima, prisustvovanje sastancima;
Saradnja sa inženjerima različitih struka;

POTREBNE KVALIFIKACIJE:
Visoka stručna sprema, VII stepen, završen elektrotehnički fakultet;
Poželjno radno iskustvo na poslovima izrade projektne dokumentacije;
Poželjno posedovanje licence za projektovanje;
Ekspertsko poznavanje rada u AutoCAD-u, eplan-u i Office softverskog paketa (Word, Excel);
Znanje engleskog jezika;
Sposobnost rada u timu;
Poznavanje procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze;
Poželjne intelektualne sposobnosti: sposobnost rada na više projekata paralelno, preciznost, sposobnost određivanja prioriteta;
Poželjne osobine ličnosti: odgovornost, preciznost, analitičnost, posedovanje timskog duha, želja za napredovanjem i usavršavanjem.

ZAPOSLENIMA NUDIMO:
Stimulativnu zaradu i mogućnost napredovanja;
Rad u stručnom timu kompanije;
Edukaciju i profesionalno usavršavanje.

Prijave (sa propratnim pismom i rezimeom) šaljite na email: office@elektromont.rs


Firma: ELEKTROMONT-ILT DOO BEOGRAD

Radna pozicija: ELEKTROINŽENJER - SEF GRADILISTA

Oglas važi do: 12.10.2021

OPIS POSLA:
Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige
Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom
Rukovođenje radnicima na gradilištu
Preuzimanje naručenih roba i usluga
Provođenje i kontrola mera zaštite na radu, urednosti i čistoće gradilišta
Rad na terenu

POTREBNE KVALIFIKACIJE:
Iskustvo u izvođenju elektro radova jake i slabe struje
Vozačka dozvola B kategorije
Sistematičnost, odgovornost i ažurnost u izvršavanju svojih radnih obaveza
Prihvatanje visokih standarda rada
Težnja ka stalnom unapređenju posla i profesionalnom i ličnom usavršavanju
Rad na računaru
Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti elektrotehnike
Samoinicijativa u donošenju odluka

ZAPOSLENIMA NUDIMO:
Redovnu i stimulativnu zaradu
Zaposlenje na duži vremenski period

Prijave (sa propratnim pismom i rezimeom) šaljite na email: office@elektromont.rs

Povezani POSLOVI

12.10.2021 ELEKTROINŽENJER U PRIPREMI, ELEKTROINŽENJER - SEF GRADILISTA ELEKTROMONT-ILT BEOGRAD

15.01.2021 Inženjer pripreme u sektoru proizvodnje Elektromont‐Ilt BeogradWeb Analytics