elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Odgovorni izvođač radova - Inženjer elektrotehnike
04.02.2021 - Millennium team Beograd

Millennium team d.o.o. Beograd

Odgovorni izvođač radova - Inženjer elektrotehnike
(1 izvršilac)
Mesto rada: Beograd, po potrebi teritorija Republike Srbije

USLOVI:
VII stepen stručne spreme
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Posedovanje licence 450 i 453, poželjno posedovanje projektantskih licenci 350 i 353
Poznavanje rada na računaru (MS Office, AUTOCAD, MS Project)
Dobro znanje engleskog jezika
Vozačka dozvola B kategorije

RADNI ZADACI:
Samostalno vodi poslove odgovornog izvođača radova elektroenergetskih i telekomunikacionih projekata sa aktivnostima:
proučavanje i razrada izvođačkih detalja projekta
planiranje potreba ljudstva, mehanizacije i materijala i izrada operativnih/dinamičkih planova
organizacija rada/rukovođenje radovima na gradilištu
komunikacija sa stručnim nadzorom investitora, projektantima, predstavnicima podizvođača
kontroliše kvalitet radova i ugradnog materijala, utroške materijala, radnu disciplinu-pridržavanje mera BZR i poštovanje zakonskih propisa
vodi gradilišnu dokumentaciju i priprema mesečne obračune izvršenih radova
izrada projekta izvedenog objekta i predaja Investitoru
aktivno sarađuje sa rukovodnim timom kompanije.

MESTO RADA:
Rad je, uglavnom, na vođenju gradilišta u Beogradu, a po potrebi i na teritoriji cele Srbije.

Obaveštavamo Vas da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

NAPOMENA: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak:
da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
da bude kontaktiran u period od godinu dana ukoliko se ukaže prilika za angažovanjem na istom ili sličnom radnom mestu.
Povezani POSLOVIWeb Analytics