elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Specijalista za merenje i regulaciju
20.12.2020 - NIS Novi Sad

NIS - Naftna Industrija Srbije Novi Sad

Specijalista za merenje i regulaciju

TI SADA
Imaš završen elektrotehnički fakultet
Imaš iskustvo u projektovanju merno-regulacione opreme i opreme nadzorno-upravljačkih sistema u procesnoj industriji
Poseduješ licencu Inženjerske komore Srbije 352 i/ili 353
Poželjno je da poseduješ licencu MUP za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, tip B5
Poželjno je da imaš položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o rudarstvu
Znaš da radiš u Auto Cad-u

TI U NIS-u
Kao odgovorni projektant projektuješ merno-regulacionu opremu i opremu nadzorno-upravljačkih sistema za objekte u oblasti sabiranja, pripreme, skladištenja i transporta fluida (nafte/gasa) cevovodima
Sastavljaš tehnički opis, predmer i predračun, način izvođenja, uslove montaże i mere sigurnosti
Izrađuješ grafičku dokumentaciju
Izrađuješ neophodna dokumenta za potrebe izgradnje objekata (elaborati, studije)

Rok prijave: 20.12.2020.
Mesto rada: Novi Sad
Povezani POSLOVI

20.12.2020 Specijalista za merenje i regulaciju NIS Novi Sad

10.11.2020 Vodeći inženjer za energetske resurse NIS Novi Sad

20.07.2020 Vodeći inženjer za proizvodnju električne energije NIS Novi Sad

13.07.2020 Vodeći inženjer za elektro poslove, Inženjer ETL-a NIS Pančevo

13.07.2020 Specijalista za elektroispitivanja NIS Zrenjanin

08.07.2020 Inženjer specijalista za elektro poslove NIS Pančevo

05.07.2020 Stručni nadzor za elektro poslove NIS Pančevo

25.05.2020 Inženjer energetike NIS Zrenjanin

15.04.2020 RUKOVODILAC ODELJENJA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRO OPREME, AUTOMATIKE I INSTRUMENTACIJE NIS Pančevo

06.03.2020 INŽENJER ZA STRUČNI NADZOR NA KAPITALNIM PROJEKTIMA NIS Novi SadWeb Analytics