elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Diplomirani elektroinženjer
11.12.2020 - Es Energo Beograd

Es Energo - Servis d.o.o. Beograd

Diplomirani elektroinženjer

Услови за кандидате:
VII степен стручне спреме
обавезно поседовање лиценце 450
минимум 5 година радног искуства
добро познавање MS Office пакета
активан возач Б категорије

Потребне компетенције:
изражене лидерске и организационе способности и спремност на тимски и индивидуални рад
тачност и прецизност у обављању задатака
одговорност, поузданост, посвећеност послу

Задаци радног места:
припрема и анализа понуда у сектору техничке припреме
управљање и вођење градилишта
контрола уградње и количине материјала
обрада грађевинске документације (вођење грађевинског дневника, израда грађевинске књиге, недељних и месечних извештаја, атестне документације)
комуникација са инвеститорима и сарадницима

Нудимо Вам:
рад на већим и мањим градилиштима
позитивну радну атмосферу
могућност напредовања у складу са личним залагањем
стални радни однос,педовна примања
Povezani POSLOVI

17.02.2021 Samostalni inženjer za elektroenergetiku Energotehnika JB Novi Sad

30.01.2021 Diplomirani inženjer elektrotehnike-smer energetika Kodar Energomontaža Beograd

18.12.2020 Vođa projekta Kodar Energomontaža Beograd

11.12.2020 Diplomirani elektroinženjer Es Energo Beograd

09.12.2020 Samostalni inženjer prodaje Energotehnika JB Novi Sad

13.12.2020 Diplomirani elektroinženjer - smera energetika sa iskustvom (2), Diplomirani elektroinženjer - smera energetika bez iskustva(2) Energoprojekt Industrija Bg

14.11.2020 Samostalni inženjer za elektroenergetiku Energotehnika JB Novi Sad

16.10.2020 Inženjer za upravljanje elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija Energoprojekt Oprema Beograd

13.10.2020 Diplomirani elektroinženjer Es Energo Beograd

31.07.2020 Inženjer za proizvodno-tehnička pitanja Gazprom energoholding PančevoWeb Analytics