elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

ŠEF GRADILIŠTA - ELEKTROINŽENJER, Diplomirani elektro inženjer - Projektant
08.12.2020 - Zeus electric d.o.o. Beograd

Firma: Zeus electric d.o.o. Beograd

Radna pozicija: ŠEF GRADILIŠTA - ELEKTROINŽENJER

Oglas važi do: 08.12.2020

OPIS POSLA:
Zaduženja i odgovornosti:
Realizacija i praćenje svih procesa i aktivnosti na projektima,
Organizacija, praćenje i kontrola rada zaposlenih na gradilištu i nadzor nad radom podizvođača,
Planiranje, organizovanje i praćenje resursa (materijala, alata, opreme i mehanizacije),
Praćenje i kontrola kvaliteta izvedenih radova,
Koordinisanje i sprovođenje mera bezbednosti i zaštite na radu sa licem za bezbednost,
Vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i druge prateće dokumentacije,
Praćenje i kontrola svih troškova gradilišta u skladu sa planiranim budžetom,
Periodično izveštavanje neposrednih rukovodioca.

POTREBNE KVALIFIKACIJE:
Uslovi:
VI ili VII stepen stručne spreme Elektro struke,
Odlično poznavanje važećih zakona i pravilnika,
Napredno korišćenje MS Office, AutoCAD,
Spremnost na putovanje i boravak van Beograda (rad na terenu),
Vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač,
Engleski jezik.

Potrebne veštine:
Izražene organizacione sposobnosti na izvršavanju radnih zadataka u kratkim rokovima,
Samostalnost i samoinicijativnost u izvršavanju obaveza,
Timski rad i saradnja sa drugim izvršiocima na realizaciji projekta.

ZAPOSLENIMA NUDIMO:
Mogućnost stručnog usavršavanja
Rad u pozitivnoj atmosferi
Mogućnost brzog napretka

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon: 0666491419

Prijave (sa propratnim pismom i rezimeom) šaljite na email: office@zeus-electric.com

Zbog povećanog obima posla ZEUS ELECTRIC d.o.o. ima potrebu za zapošljavanjem diplomiranog inženjera elektrotehnike na poziciji:

Diplomirani elektro inženjer - Projektant
Beograd

Opis posla:
Izrada projektne dokumentacije kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja, samostalno ili u timu;
Koordinacija projektanata i preuzimanje vodećih pozicija u timu;
Davanje dnevnih i nedeljnih zadataka timu projektanata i saradnicima;
Odgovoran za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka svim saradnicima, kao i za usklađivanje istih sa svim strukama
Nadgledanje rada tima, pružanje podrške i rešavanje projektantskih problema;
Razrada sopstvenih ili tuđih koncepata do nivoa projekta za građevinsku dozvolu, u skladu sa lokalnim propisima;
Razrada projektne dokumentacije do nivoa za izvođenje;
Izrada budžetskih procena i predmera i predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom;
Izrada tehničkih opisa i projektnih zadataka;
Vršenje projektantskog nadzora prema potrebi;
Komunikacija sa klijentima, prisustvovanje sastancima u zemlji ili inostranstvu;
Organizovanje i vođenje internih sastanaka tima;
Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija i primena kroz elektro projekat;
Saradnja sa menadžerima na projektima i sa rukovodstvom firme;

Uslovi koji se traže:
Visoka stručna sprema, VII stepen, završen elektrotehnički fakultet, master nivo;
Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije u projektnom birou;
Posedovanje odgovarajuće licence za projektovanje 350;
Poznavanje aktuelnih događanja na tržištu opreme;
Poznavanje rada u Autocad-u (ekspertski nivo)
Ekspertsko poznavanje office softverskog paketa (Word, Excel);
Znanje engleskog jezika
Odlično tehničko znanje: poznavanje struke, propisa, projektnih procesa, detalja;
Sposobnost rada u timu, dobra komunikacija sa kompletnim timom;
Poznavalac ostalih inženjerskih disciplina koje su u funkciji projektovanja elektroenergetskih instalacija;
Poznavanja procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze;
Sposobnost samostalne izrade projekta IDP, PGD, PZI i PIO;
Poželjne intelektualne sposobnosti: Distribucija pažnje i sposobnost rada na više projekata (frontova) paralelno, preciznost, snalažljivost, sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog, koncentracija;
Poželjne osobine ličnosti: odgovornost, preciznost, analitičnost; smisao za saradnju i pozitivan odnos prema timu; motivacija za rad; emocionalna stabilnost; odgovoran odnos prema poslu, posedovanje timskog duha, želja za napredovanjem i usavršavanjem;
Upravljačke sposobnosti, sposobnosti delegiranja posla, liderske sposobnosti.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon: 0666491419

Prijave (sa propratnim pismom i rezimeom) šaljite na email: office@zeus-electric.com

Povezani POSLOVI

08.12.2020 ŠEF GRADILIŠTA - ELEKTROINŽENJER, Diplomirani elektro inženjer - Projektant Zeus electric d.o.o. Beograd

Web Analytics