elektroenergetika
elektro energetika firma 1 ..... elektro energetika firma 2 ..... elektro energetika firma 3

POSLOVI - više poslova

Inženjer sa licencom br. 451
30.09.2020 - China Railway Beograd

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd

Zbog potrebe za poslom, tražimo INŽENJERA sa ličnom licencom br. 451 - odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona-razvodna postrojenja i prenos električne energije i/ili 351-odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo najmanje jednog projekta u izvođenju elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica.

Molimo Vas da biografije dostavite na engleskom jeziku.
Povezani POSLOVI

08.10.2020 Inženjer sa licencom br. 351 China Railway Beograd

30.09.2020 Inženjer sa licencom br. 451 China Railway Beograd

17.09.2020 Inženjer sa licencom br. 451 China Railway Beograd

26.05.2020 Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona sa licencom broj 450 (3) China Shandong Zrenjanin

12.05.2020 Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona Powerchina Beograd

09.01.2020 Inženjera sa licencom br. 451 (2) China Railway Beograd

10.12.2019 Inženjera sa licencom 451 China Railway Beograd

31.07.2019 Diplomiranog inženjera elektrotehnike CSI Beograd

12.04.2019 Odgovorni projektant (elektro inženjer) China Railway Beograd

09.12.2018 Electrical Engineer TEPC PančevoWeb Analytics