elektroenergetika


Vestermanov elektrotehnički priručnik Vesterman

KNJIGA Vestermanov elektrotehnički priručnik

grupa autora, Vesterman(autor)
Julija Stević, Mirko Popović, Gordana Spaić, Vera Stojadinović(prevod)
4. izdanje, 2008; latinica; 24 cm; 401 str.;

Izdavač: Građevinska knjiga
Naslov originala: Elektrotechnik Tabellen - Energieelektronik, Industrieelektronik

U pitanju je priručnik namenjen svim elektroinženjerima, elektrotehničarima, elektromonterima, elektroserviserima i službama elektroodržavanja. Sadrži 86 000 podataka iz elektroenergetike, elektronike i telekomunikacija, odabranih dugogodišnjim radom stručnjaka koji su izvršili izbor materije neophodne elektroenergetičarima. Daje dovoljan broj informacija povezujući elektroenergetiku sa informacionom tehnikom. Odabrani podaci tiču se oblasti iz građevinarstva, mašinstva, metalurgije, hemije i tehnologije. Izvršena je standardizacija oznaka, formula, šema i tabela, pozivanjem na relevantne standarde – međunarodne (ISO i IEC), evropske i nacionalne (DIN i JUS), čime su vrlo uspešno otklonjene barijere i granice među stručnjacima.

SADRŽAJ

Matematika
Opšti matematički znaci i pojmovi, 6
Znaci i pojmovi teorije skupova, 7
Standardni skupovi brojeva, 7
Brojevi i sistemi brojeva, 8
Logaritmovanje, 9
Grčki alfabet, 9
Logička algebra, 10
Funkcije i teoreme, 11
Geometrija u ravni, 12
Geometrija u prostoru, 13

Fizika
Fizičke veličine i jedinice, 14
Oznake i jedinice, 15
Fizičke konstante, 17
Oznake u indeksima, 18
Masa i sila, 19
Mehanički rad, snaga i obrtni moment, 20
Stepen iskorišćenja, 20
Mehanička energija, 21
Trenje, 21
Poluge i koturače, 22
Pogoni, 23
Kretanje, 24
Jednoliko kružno kretanje, 25
Gustina, specifična zapremina, 25
Sila potiska, 25
Pritisak, 26
Toplota, 27

Hemija
Osnovi hemije, 28
Razdvajanje supstanci eiektrolizom (galvanizacija), 30
Naponski red elemenata (standardni potencijali), 31
Zaštitne mere protiv korozije, 31

Elektrotehnika
Osnovne veličine i formule u elektrolehnici, 32
Standardni naponi, 33
Nazivne struje u A, 33
Naponi i struje, skraćeno prikazivanje, 33
Električna otpornost, 34
Merenje električnih otpornosti, 34
Standardni naponi, 35
Spojevi sa otpornicirna, 36
Spojevi sa naponskim izvorima, 37
Stepen toplotnog dejstva, 37
Električno polje, kondenzator, 38
Magnetsko polje, 39
Napon indukcije, 41
Prelazne pojave kod kondenzatora i kalema, 42
Naizmenični napon i naizrnenična struja, 43
Strujni sistemi, 44
Prenos trofazne struje, 45
Sprega zvezda-trougao u trofaznoj mreži, 46
Otpornost u kolu naizmenične struje, 47
Filtarski spojevi, 49
Oscilatorna kola, 50
Kompleksne veličine, 51
Prigušenje, prenos i nivo, 52


Web Analytics