elektroenergetika


Električne instalacije niskog napona Z. Hadžić, D. Vicović

Izdavač: SMEITS
Pismo: latinica
Godina izdanja: 2012

Prvo izdanje ove knjige pojavilo se 1998. godine. Poslednje izdanje knjige je prošireno i obogaćeno novim oblastima i primerima. U poglavlje o elektroenergetskim instalacijama uneseni su propisi za rudnike sa podzemnom i površinskom eksploatacijom. Najviše dopuna sadrži poglavlje koje obrađuje elektroenergetska postrojenja, tačnije, dodata je jedna do sada neobrađena oblast gasom izolovanih i metalom oklopljenih postrojenja. Značajne izmene sadrži i poglavlje koje se odnosi na komandno-signalna kola, odnosno relejnu zaštitu i upravljanje u elektroenergetskim postrojenjima. Razlog je primena nove mikroprocesorske tehnologije koja je omogućila integraciju zaštitnih funkcija i funkcija lokalnog upravljanja.

Reorganizovano je poglavlje o sistemima napajanja u elektroenergetskim postrojenjima, pri čemu su često uporedno prikazana inostrana rešenja (npr. izbora i proračuna aku-baterija). Sve dopune i izmene trebalo bi da olakšaju projektantima rad u slučajevima primene novih tehnologija koje su relativno slabo zastupljene u domaćim propisima.

Ovo izdanje sadrži i izmene do kojih je poslednjih godina došlo u elektroenergetskom sektoru Srbije. To se pre svega odnosi na zakone i pravilnike kojima je izvršena deregulacija u elektroprivredi. Paralelno sa tim, kao tehnička podrška procesu restrukturiranja i transformacija, rađeni su novi tehnički propisi i standardi. Proces izrade novih pravilnika i tehničkih propisa još nije završen, što je na više mesta u knjizi posebno naglašeno. Svedoci smo i promena u političkom organizovanju države, što se neminovno odražava na instituciju standardizacije.

Osim toga, u knjizi je i izvod iz preporuka za izvođenje električnih instalacija u sistemima za prenos toplotne energije koje je sačinilo JKP "Beogradske elektrane ". Autori smatraju da ove preporuke mogu koristiti projektantima i izvođačima električnih instalacija i u drugim gradovima gde postoje sistemi daljinskog grejanja pošto su one definisane na osnovu tehničkih propisa, standarda i preporuka ED.

Standardi koji se pominju u pravilniku nekada su nosili naziv "jugoslovenski" jer su doneti još u vreme kada je postojala država pod tim nazivom. Njihove tadašnje oznake zadržane su u ovoj knjizi, pošto se još uvek koriste u praksi i pošto će se prameniti tek kad se bude vršila njihova revizija.

Autori se nadaju da će ova knjiga pomoći stručnjacima iz oblasti elektrotehnike da sagledaju celokupnu problematiku električnih instalacija niskog napona i nađu adekvatna rešenja pri izradi projekata, izvođenju radova i kontroli tih instalacija. Knjiga može biti koristan priručnik i za pripremu stručnog ispita za lica koja rade na poslovima izgradnje objekata, kao i podsetnik radnicima državnih organa koji vrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa i standarda.


Web Analytics