elektroenergetika


Automatska regulacija u radu sa tiristorskim pretvaračima R. Radetić

Ova brošura je zamišljena kao dopuna knjige Tiristorski pretvaraci i verovatno ce u nekom buducem izdanju te knjige biti i njen sastavni deo. Tekst je napisan tako da se čitalac, od obilja materijala upozna samo sa najneophodnijim znanjima za njeno razumjevanje i praktiču primjenu.
U prvim poglavljima objašnjen pojam sistema regulacije (SAR), funkcije prenosa, strukturne blok šeme i povratne sprege. Zatim se razmatra stabilnost, tipovi regulatora i oblikovanje signala. Dalje se razmatra stabilizacija u frekventnom domenu (Bodeovi dijagrami), definišu pokazatelji kvaliteta regulacije i kroz primere prikazju metode optimiranja SAR. Na kraju se daju uputstva za puštanje u rad SAR.
Autor se nada da ce ova knjižica pomoci citaocima da upoznaju problem SAR kod tiristorskih pretvaraca a možda i da reše neke konkretne probleme iz ove oblasti.

S A D R Ž A J

1. Osnovni pojmovi sistema regulacije
1.1. Elementi regulacionog kola
1.2. Matematicko modelovanje SAR
1.2.1. Prenosne funkcije i vremenski odzivi elemenata SAR
1.2.2. Osnovni linearni clanovi
1.2.3. Funkcije prenosa nekih cesto korišcenih elemenata u SAR
1.2.4. Strukturne blok šema
1.2.5. Negativna i pozitivna povratna sprega
1.2.6. Prenosne funkcije sistema
1.2.7. Unutrašnja povratna sprega
2. Stabilnost sistema
2.1. Bodeovi dijagrami
3. Regulatori
4. Oblikovanje signala
4.1. Limitiranje signala
4.2. Ogranicenje strmine referentnog napona
4.3. Signali povratne sprege
5. Sinteza SAR frekventnom metodom
5.1. Stabilizacija SAR pomocu frekventne metode
5.1.1. Primeri stabilizacije u frekventnom domenu
5.1.2. Stabilizacija unutrašnje strujne petlje
5.1.3. Stabilizacija povratne sprege po brzini
6. pokazatelji kvaliteta regulacije
6.1. Tacnost regulacije u stacionarnom stanju
6.2. Dinamicki pokazatelji kvaliteta regulacije
7. Optimiranje sistema regulacije
7.1.1. Optimum apsolutne vrednosti (AVO)
7.1.2. Primeri primene tehnickog optimuma
7.1.3. Simetricni optimum (SO)
7.1.4. Primeri primene kriterijuma simetricnog optimuma
7.1.5. Linearni optimum
7.1.6. Smernice za izbor regulatora i kriterijuma optimizacije
8. Unutrašnja i spoljašnja povratna sprega
8.1. Povratna sprega po struji rotora
8.2. Povratna sprega po brzini
9. Puštanje u rad sistema regulacije


Web Analytics