elektroenergetika

Termoelektrana TENT B

Nalazi se na desnoj obali Save, 50 kilometara zapadno od Beograda i 17 uzvodno od kompleksa TENT A. Ima dve najveće energetske jedinice u Srbiji, snage od po 650 i 620 MW, koje su u pogonu od 1983, odnosno 1985.
Prve studije o izboru lokacije i izgradnji urađene su 1972-1974. Odluku o realizaciji donelo Združeno elektroprivredno preduzeće „Beograd“ početkom 1975, a sredstva za izgradnju su obezbeđena 1976. Usledili su projektovanje i nabavka opreme za prva dva bloka. Građevinski radovi počeli su u proleće 1978, montaža čelične konstrukcije prvog bloka godinu dana kasnije, a drugog bloka 1982. Za tadašnje prilike, bio je to fantastičan poduhvat u evropskim razmerama.
U dosadašnjem radu blokovi TENT B postavili su gotovo sve rekorde u proizvodnji, dužini neprekidnog rada, satnom iskorišćenju, osnovnim pokazateljima efikasnosti i ekonomičnosti eksploatacije.Web Analytics