elektroenergetika

Ocena: 3 - Broj glasova: 1404
Termoelektrana Kostolac B

Termoelektane „Kostolac“ (TE „Kostolac“ ili TE-KO) su termoelektrane na lignit, ukupne instalacione snage 1007 MW i maksimalne proizvodnje 6.256.576 MWh električne energije godišnje (2011), što čini oko 14% ukupne proizvodnje EPS-a. Elektrane se nalaze u blizini grada Kostolca i arheološkog nalazišta Viminacijum. Nalazi se u okviru privrednog društva Termoelektrane i kopovi „Kostolac“ d.o.o. koje obuhvata: površinske kopove „Ćirikovac“ i „Drmno“ i termoelektrane „Kostolac A“ i „Kostolac B“.
Termoelektrana „Kostolac B“ (TE-KO B) ima dva bloka: blok B1 snage 348,5 MW, koji je počeo sa proizvodnjom 1987. godine i blok B2 snage 348,5 MW, koji je počeo sa proizvodnjom 1991. godine

Ocenite blog
Web Analytics