elektroenergetika

Ocena: 3.03 - Broj glasova: 1209
Termoelektrana Kostolac A

Termoelektane „Kostolac“ (TE „Kostolac“ ili TE-KO) su termoelektrane na lignit, ukupne instalacione snage 1007 MW i maksimalne proizvodnje 6.256.576 MWh električne energije godišnje (2011), što čini oko 14% ukupne proizvodnje EPS-a. Elektrane se nalaze u blizini grada Kostolca i arheološkog nalazišta Viminacijum. Nalazi se u okviru privrednog društva Termoelektrane i kopovi „Kostolac“ d.o.o. koje obuhvata: površinske kopove „Ćirikovac“ i „Drmno“ i termoelektrane „Kostolac A“ i „Kostolac B“.
Termoelektrana „Kostolac A“ (TE-KO A) ima dva bloka: blok A1 sa snagom od 100 MW, koji je počeo sa proizvodnjom 1967. godine i blok A2 sa snagom od 210 MW, koji je počeo sa proizvodnjom 1980. godine.

Ocenite blog
Web Analytics