elektroenergetika

Hidroelektrana Piva

HE „Piva“, akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine. Njena osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije u vršnom režimu rada, jer ima mogućnost brzog startovanja i sinhronizacije na dalekovodnu mrežu 220 kV. Smještena je u planinskom masivu na sjeverozapadu Crne Gore. Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena kompletno postrojenje urađeno je ispod površine zemlje.
Projektant brane je „Energoprojekt“ – Beograd, a podzemnih postrojenja „Elektroprojekt“ - Ljubljana. Modelska ispitivanja i geotehničke radove su izveli: Institut „Jaroslav Černi“ i „Geosonda“ - Beograd, dok je glavne građevinske radove izvela „Hidrotehnika“ - Beograd.
Hidroelektrana „Piva“ od svog puštanja u pogon 1976. godine radila je u elektroenergetskom sistemu Republike Srbije po osnovu razmjene električne energije, saglasno Ugovoru o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji koji je obnovljen 1991. godine i zaključen na određeno vrijeme od 25 godina. Ugovor je raskinut 31. decembra 2013. godine.
Rekordnu proizvodnju od 1.286 GWh ostvarila je 2010. godine. U rekordne godine ubraja se i 1978. godine, kada je proizvedeno 1.016 GWh, zatim 1979. godina, kada je proizvedeno 1.044 GWh, kao i 2004. godina sa proizvodnjom od 997 GWh električne energije.Web Analytics