elektroenergetika

Ocena: 3 - Broj glasova: 1314
Elektrana Tri Klisure Kina

Elektrana Tri klisure (Kina) je hidroelektrana, s branom na reci Jangcekjang, koja je treća najduža reka na svetu. To je hidroelektrana s najvećom instaliranom snagom na svetu od 22.500 MW . Zadnja vodna turbina najveće kineske hidroelektrane Tri klisure je spojena na mrežu 2012. godine, čime je ova hidroelektrana konačno dovršena. S gradnjom se krenulo još 1994, a koštala je oko 50 milijardi američkih dolara. Sama brana je završena 2006. Osim dizalica za brodove, svi delovi hidroelektrane su završeni 30. oktobra 2008, kada je 26 vodenih turbina počelo sa upotrebom za proizvodnju električne energije. Hidroelektrana ima čak 32 vodene turbine, a svaka ima snagu od 700 MW, te samo ova hidroelektrana proizvodi 11% potreba Kine za električnom energijom. Uz još dva električna generatora, svaki sa 50 MW, konačna instalirana snaga je 22.500 MW.
Glavni električni generator ima 6.000 tona svaki i konstruisani su sa izlaznom snagom od 700 МW. Visina pritiska ili maksimalni raspoloživi vodeni pad je 80,6 m. Protok vode iznosi od 600 do 950 m3/s, zavisno od raspoloživog vodenog pada. Što je veći raspoloživi vodeni pad, to je manji protok potreban da se postigne snaga električnog generatora.
Takođe, zbog promene toka vode tj. stvaranja ogromnog rezervoara koji pokriva 1.045 kilometara kvadratnih i dizanja velike količine vode na maksimalnih 175 metara iznad nivoa mora, ova brana je, prema podacima Američke agencije za istraživanje svemira, doslovno usporila rotaciju Zemlje i produžila prosečni dan za 0,06 mikrosekundi.

22. Avgust 2020. Kina: Brana na reci Jangce blizu izlivanja
Ocenite blog
Web Analytics