elektroenergetika

Elektrana Itaipu Brazil

Hidroelektrana Itaipu na rijeci Parani i granici Brazila i Paragvaja, po proizvodnji električne energije je jedna od najvećih na svijetu. Maksimalna godišnja proizvodnja električne energije od oko 94,7 TWh, ostvarena je 2008. godine . Ukupna instalirana snaga elektrane iznosi 20 × 700 MW, odnosno 14 000 MW , a proizvodi električnu energiju za 50 Hz mrežu u Paragvaju i 60 Hz mrežu u Brazilu, čime se pokriva oko 95% paragvajskih i oko 25% brazilskih potreba. Izgrađena je etapno, uz ulaganja obe zemlje u razmeri 50% : 50%. Riječ itaipu potječe iz jezika Guarani Indijanaca, a znači "raspevana stijena". Ideja o izgradnji hidroelektrane pojavila se 1966., da bi nakon opsežnih priprema izgradnja započela 1978.Web Analytics