elektroenergetika

Hidroelektrana Sajano-Šušenskaja Rusija

Hidroelektrana Sajano-Šušenskaja je smještena na reci Jenisej, blizu mesta Sajanogorsk u Republici Hakasiji, u južnom delu središnjeg Sibira. To je najveća hidroelektrana u Rusiji i šesta u svetu po snazi proizvedene električne energije.
Do 2009. je radilo 10 Francisovih turbina, svaka sa snagom od 640 MW. Nakon nesreće, koja se desila 2009. godine, radila su samo 3 električna generatora. Objavljen je službeni izveštaj o nesreći na hidroelektrani Sajano-Šušenskaja, iz čega se može zaključiti da je prvenstveni uzrok nesreće pojava vibracija na vodnoj turbini broj 2. Vibracije na vodnoj turbini su dovele do zamora materijala (engl. fatique), što je uzrokovalo pucanje postolja vodne turbine i metalne zaštite turbine. Nakon što su vijci, koji drže postolje vodne turbine, popucali, pritisak vode (oko 20 bara) je izbacio rotor i metalnu zaštitu, što je uzrokovalo uništenje cele strojarnice i eksploziju nekoliko transformatora. Voda pod pritiskom je poplavila strojarnicu, nastavivši uništavanje opreme i usmrtivši 75 ljudi.
Tokom 2010. godine su popravljene četiri jedinice koje su bile najmanje oštećene, dok je od 2011. do 2013. godine šest jedinica u potpunosti zamijenjeno. Nakon toga je tokom 2014. godine početnih četiri rehabilitiranih jedinica zamijenjeno sa novima.
Troškovi zamijenjenih jedinica su iznosili 89,3 miliona dolara, a u potpunosti su financirani od strane RusHydroa. Efikasnost elektrane je ovime povećana na 96,6%, a iskoristivi vek novih jedinica je 40 godina.

Web Analytics